Ads Top

Parkfonds voor betere verdeling lusten en lasten windparken

De provincie Groningen gaat bouwers van nieuwe windparken bij de Eemshaven en Delfzijl vragen een bijdrage van 3.000 tot 6.000 euro jaarlijks per windmolen te storten in een parkfonds. Uit dit parkfonds moeten projecten voor inwoners van nabij gelegen dorpen worden gefinancierd. Daarnaast wil de provincie dat ontwikkelaars van windparken omwonenden de mogelijkheid bieden om financieel te participeren in de windparken. Deze voorstellen hebben Gedeputeerde Staten vandaag aan Provinciale Staten voorgelegd. Provinciale Staten nemen in januari een besluit over de voorstellen tot uitbreiding van de windparken en het instellen van een parkfonds.voor betere verdeling lusten en lasten windparken

De provincie gaat bouwers van nieuwe windparken bij de Eemshaven en Delfzijl vragen een bijdrage van € 3.000 tot 6.000 jaarlijks per windmolen te storten in een parkfonds. Uit dit parkfonds moeten projecten voor inwoners van nabij gelegen dorpen worden gefinancierd. Daarnaast wil de provincie dat ontwikkelaars van windparken omwonenden de mogelijkheid bieden om financieel te participeren in de windparken. Deze voorstellen hebben Gedeputeerde Staten vandaag aan Provinciale Staten voorgelegd. Provinciale Staten nemen in januari een besluit over de voorstellen tot uitbreiding van de windparken en het instellen van een parkfonds.

De provincie vindt dat de bevolking, en in het bijzonder de direct omwonenden, beter moeten meeprofiteren van windparken. Het voorgestelde parkfonds moet dat mogelijk gaan maken. Uit het fonds kan een profijtregeling gefinancierd worden, waaruit omwonenden een financiële compensatie krijgen.Ten tweede is het fonds bedoeld voor projecten ter verbetering van leefbaarheid, energiebesparing, of verbetering van de natuur en landschap. De provincie wil de middelen uit het fonds in samenspraak met onder meer de omwonenden en de gemeenten gaan inzetten. De eerste gesprekken hierover zijn gestart met gemeenten en dorpsverenigingen.

De provincie vraagt de initiatiefnemers van de windparken het fonds te financieren met € 1.050,- per Megawatt per jaar. De provincie gaat de betrokken gemeenten, Delfzijl en Eemsmond, vragen ook bij dragen aan het parkfonds door een deel van de OZBopbrengsten van de windparken af te dragen aan het parkfonds. Daarnaast onderzoekt de provincie de mogelijkheden om zelf uit bestaande bestaande budgetten het fonds aan te vullen

Aanleiding voor de uitbreiding van de windparken bij Delfzijl en de Eemshaven is het akkoord dat de provincies met het rijk hebben gesloten voor de verdeling van 6.000 Megawatt windenergie op land. Voor Groningen betekent dit een verhoging van de taakstelling van 750 Megawatt naar 855,5 Megawatt. Een derde windpark wordt in onze provincie onder rijksverantwoordelijkheid gerealiseerd langs de N33 in de gemeenten Veendam en Menterwolde.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.