Ads Top

Onderzoek Stedin forse energiebesparing via digitale energiemeter en display

Consumenten besparen gemiddeld ruim zes procent op hun energierekening als ze gebruik maken van een op afstand uitleesbare energiemeter en actief hun verbruik monitoren via een display. Dat is de uitkomst van het uitvoerige Stedinonderzoek ’Powerplayer’ onder bewoners van de Rotterdamse wijk IJsselmonde. Zij verbruikten zonder kostbare investeringen fors minder energie en hebben zo beduidend lagere woonlasten.
Negen maanden lang deden 147 Rotterdamse huishoudens mee aan het onderzoek, dat Stedin uitvoerde voor het monitoringprogramma energiebesparing slimme meters van Agentschap NL, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Bij de Rotterdammers werd een digitale, op afstand uitleesbare elektriciteits- en gasmeter geplaatst. Bij deze slimme meter kregen zij een elektronisch scherm: de ‘Powerplayer’. Op die manier kregen deze huishoudens actueel inzicht in hun energieverbruik en konden ze bespaardoelen stellen.
Niet eerder in Nederland zijn zoveel huishoudens met een lager inkomen, hun slimme meters en displays zo lang en intensief gemonitord als tijdens het onderzoek Powerplayer. De uitkomsten zijn positief voor de portemonnee van deze huishoudens, het milieu en de grootschalige plaatsing van slimme meters door netbeheerders. De bedoeling is dat in 2020 minimaal tachtig procent van de Nederlandse huishoudens beschikt over deze digitale, op afstand uitleesbare energiemeter.
De betrokken huishoudens in het onderzoek hebben bij elkaar gemiddeld ruim zes procent op hun energierekening bespaard. Dit komt voor een Nederlander neer op meer dan € 120,- per jaar. Voor gas was de besparing van de actieve groep die regelmatig op de display keek zelfs ruim 9 % en voor elektriciteit 8 %. Gebruikers die niet op de display keken, hebben zeer beperkt energie en dus woonlasten bespaard. Vanuit stedelijk oogpunt is het gunstig dat de uitstoot van CO2 afnam met 332 kg per jaar per huishouden.
De onderzoeksgroep in Rotterdam IJsselmonde bestond uit huishoudens met lagere inkomens. Zij hadden niet eerder hun energieverbruik zo intensief onder de loep genomen of waren op zoek naar een dergelijke innovatie om dit mogelijk te maken. ,,Dit onderzoek maakt duidelijk dat je vanzelf gaat besparen als je makkelijk inzicht hebt in je energieverbruik", zegt de Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen over het rapport. ,,Dat zorgt voor een lagere energierekening en draagt bij aan een beter milieu.''
De onderzoekers bevelen aan om huishoudens te stimuleren om de plaatsing van de slimme meter in hun woning te combineren met een feedbacksysteem zoals de ‘Powerplayer’ display. Deze display is een simpel, visueel en laagdrempelig ’feedbacksysteem’ en géén ingewikkeld energiemanagementsysteem. Stedindirecteur Nancy Kabalt-Groot: ,,Nu de komende jaren de Nederlandse huishoudens een slimme meter krijgen, is dit hét momentum. Zo besparen consumenten energie en geld.''
Actief gebruik van de mogelijkheden en waardering van de slimme meter neemt toe door goede strategische samenwerking tussen woningcorporatie en netbeheerders. Niet alleen besparen consumenten energie en kosten, maar ook wordt een bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van gemeenten en woningcorportaties. De onderzoekers bevelen aan om dit verder uit te werken met andere woningcorporaties, gemeenten en andere organisaties die al rechtstreeks contact met huurders en woningeigenaren hebben.
Het onderzoek in Rotterdam IJsselmonde werd door Stedin in samenwerking met woningcorporatie Woonbron, adviesbureau Quintens, DCMR Milieudienst Rijnmond, gemeente Rotterdam en met een bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties uitgevoerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.