Ads Top

E.ON Netz kiest voor ondergrondse aluminium kabel van Nexans

E.ON Netz kiest voor een ondergrondse aluminium kabel van Nexans bij de uitbreiding van de netinfrastructuur voor windenergie. In de regio Dithmarschen heeft Nexans een dubbel ondergronds kabelsysteem van 110 kV geïnstalleerd voor E.ON – het eerste in zijn soort voor een Duitse klant – met een totale lengte van ca. 5,5 km. De order vertegenwoordigt een waarde van 4 miljoen euro.

Het reeds aangesloten stuk maakt deel uit van het project van de deelstaat Sleeswijk-Holstein voor het transport van windenergie via ondergrondse kabels op het vasteland in een corridor van 20 km breed langs de kust. Als onderdeel van de “Energiewende” is E.ON Netz gestart met een infrastructuurproject voor de toekomstige injectie van 9000 MW elektriciteit afkomstig van offshore windparken in het 380 kV-transmissienetwerk langs de westkust van Sleeswijk-Holstein.

De ondergrondse kabel die nu in gebruik is genomen, heeft een sectie van 2500 mm². Het is de eerste keer dat Nexans een dergelijke kabel in Duitsland heeft geïnstalleerd. De ondergrondse aluminium kabel ligt op een diepte van ca. 1,75 m in PE-buizen tussen Dieksanderkoog en Marne en heeft een iets grotere diameter dan een vergelijkbare koperkabel, maar is lichter en voordeliger. De kabel heeft een transmissiecapaciteit van 360 MW, wat ruim voldoende is voor de elektriciteitsvoorziening van zowel Flensburg, Kiel als Lübeck.

Als onderdeel van de kabelinstallatie is E.ON ook begonnen de netstructuur aan te passen door een nieuw transformatorsubstation in Dieksanderkoog toe te voegen en de capaciteit van het substation in Marne uit te breiden. De planning en werkzaamheden voor de ondergrondse kabel van Nexans zijn in een recordtijd van 2,5 jaar voltooid, waarbij de installatie en grondwerkzaamheden voor het volledige kabelsysteem tussen Dieksanderkoog en Marne/West slechts 6 maanden in beslag namen.
Andreas Fricke van E.ON Netz is ervan overtuigd dat “Weststromtrasse", het windenergieproject aan de westkust, de druk op de elektriciteitsnetten verlaagt. Alleen al in Dithmarschen wordt er momenteel ca. 1000 MW windenergie opgewekt die niet altijd in het elektriciteitsnet kan worden geïnjecteerd. In een interview met de krant “Norddeutsche Rundschau” ter gelegenheid van de ingebruikname van de eerste 110 kV-lijn vergeleek Dr. Robert Habeck – Minister voor Energietransitie, Landbouw en Milieuzaken van Sleeswijk-Holstein – de noodzaak voor dit gigantische infrastructuurproject met de reconstructie van Oost-Duitsland na de eenwording.

Hij legde uit dat Sleeswijk-Holstein met de aanleg van het bovengrondse 380 kV-netwerk een belangrijke stap in de energietransitie heeft voltooid. Een elektriciteitskabel voor de op het land geproduceerde windenergie maakt echter ook deel uit van de economische belofte.

Het 110 kV-kabelsysteem is de eerste mijlpaal van het uitbreidingsproject van het elektriciteitsnet in Sleeswijk-Holstein. Ook laat het opnieuw zien hoe Nexans bijdraagt aan uitbreidingen van het elektriciteitsnet, een onderwerp dat momenteel flink in de belangstelling staat. "Ik vind het geweldig dat deze kabel, de eerste van deze sectie in Duitsland, een bijdrage levert aan de energietransitie,” aldus Wolfram Flebbe, projectmanager bij Nexans Deutschland, tijdens de feestelijke ingebruikname van het kabelsysteem.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.