Ads Top

Voortzetting studie uitbreiding LNG-capaciteit Eemshaven en Maasvlakte

Gasunie werkt door aan mogelijkheden om de LNG-import in Nederland te verhogen. Opties om de bestaande capaciteit in Eemshaven en bij Gate terminal verder uit te breiden liggen nadrukkelijk op tafel. Uit het recent aangekondigde haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat een nieuwe drijvende lng-terminal in de haven van Terneuzen op korte termijn niet realiseerbaar is. In dit onderzoek werkt Gasunie nauw samen met Vopak.

Het doel om op korte termijn en voor een beperkte periode tijdelijke LNG-importcapaciteit te realiseren in Terneuzen bleek technisch en commercieel niet haalbaar. Het is daarom onverstandig om aan de bouw van een tijdelijke extra terminal te beginnen. Gasunie dankt haar projectpartners en betrokkenen in Zeeland voor de goede samenwerking in de studiefase.

De verkenning van een nieuwe drijvende LNG-terminal maakt onderdeel uit van een breder pakket aan voorgenomen maatregelen om de lng-importcapaciteit in Nederland te verhogen. Dat is noodzakelijk om het wegvallen van Russisch aardgas op te kunnen vangen en de schaarste op de Europese gasmarkt terug te dringen.

Voorlopig wordt verder gewerkt aan initiatieven om de bestaande capaciteit van de LNG-terminals in Nederland - Maasvlakte (Gate terminal) en in Eemshaven (EemsEnergyTerminal) - verder uit te breiden. Bij Gate terminal gaat het om een mogelijke vierde tank met een capaciteit van 4 miljard kubieke meter aardgas en in Eemshaven wordt een technische optimalisatie van de bestaande installatie onderzocht. De ambitie van EemsEnergyTerminal is nog dit jaar 9 miljard kubieke meter aardgas aan te kunnen, om vervolgens door te groeien naar 10 miljard kubieke meter aardgas.

De investeringen in Eemshaven en bij Gate-terminal zijn geschikt voor de transitie naar groene waterstof. Naast uitbreiding van de lng-importcapaciteit, werkt Gasunie door aan de versnelling van de energietransitie. Bijvoorbeeld door middel van de aanleg van een nationaal waterstofnetwerk. Ook blijven we inzetten op groen gas, warmte met warmtenetten en afvang en opslag van CO2.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.