Ads Top

Nederland niet meer afhankelijk van energie uit Rusland

Ruwweg een jaar na de Russische inval komt er vrijwel geen Russische energie meer naar Nederland. Vloeibaar Russisch gas (LNG), dat niet per leiding maar per schip wordt aangevoerd, is de enige uitzondering hierop.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is in Europa afgesproken de import van Russische energie zo snel mogelijk af te bouwen. Nederland heeft hard gewerkt om de energietekorten die hierdoor dreigden te ontstaan te voorkomen. Met het laatste sanctiepakket op Russische olieproducten, dat afgelopen zondag is ingegaan, zijn alle Europese energiesancties nu van kracht.

Hoewel er geen sancties op Russisch gas gelden, komt er vrijwel geen Russisch gas via pijpleidingen meer binnen in Nederland. Voor de oorlog in Oekraïne was dit nog 25 procent van de Nederlandse import. Daarnaast is het percentage vloeibaar gas (LNG) uit Rusland gehalveerd van 30% in 2021 naar 15 procent nu.

 De verminderde import van gas uit Rusland is grotendeels opgevuld met LNG maar ook met meer import uit België (verdubbeling) en het Verenigd Koninkrijk. De import van Russisch gas is ook in Europa de afgelopen tijd flink afgebouwd. Voor de oorlog in Oekraïne lag het aandeel Russisch gas op zo’n 45 procent. Inmiddels ligt dit op zo’n 10 procent.

Om ook de volgende winter voldoende gas te hebben, wordt een aantal maatregelen genomen. De gasopslagen zullen wederom tot minimaal 90 procent gevuld worden. Dit is goed voor ongeveer een derde van het nationaal verbruik, maar dat gas wordt ook gebruikt door andere Europese landen. Ook wordt gewerkt aan het verder vergroten van de importcapaciteit voor LNG, volgend op de verdubbeling van capaciteit vorig jaar. Zowel de nieuwe Eems Energy Terminal als de GATE terminal bieden hier mogelijkheden voor. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om vanaf 2024 nieuwe LNG-terminals in Nederland te realiseren. Voor import, onder meer LNG, werkt Nederland in EU-verband samen aan een actieplan voor gezamenlijke inkoop.

Fysieke tekorten in Nederland worden op korte termijn niet verwacht omdat er voorraden zijn ingeslagen en raffinaderijen in Nederland goed op weg zijn om over te schakelen naar olie uit andere landen. Daarnaast heeft Nederland de strategische voorraad olie en olieproducten op orde.

De import van Russische kolen is verboden sinds 10 augustus 2022, en er komen inmiddels geen Russische kolen meer Nederland in. Er is al enige tijd vervangende import geregeld uit onder meer Australië en Zuid-Afrika om de ontstane gaten te vullen, waardoor de kolencentrales in Nederland nog steeds in staat zijn om de productie van gascentrales over te nemen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.