Ads Top

In april duidelijkheid over oorzaak omgevallen windturbine

De minister voor Klimaat en Energie Jetten heeft vragen beantwoord over de omgevallen windturbine in Zeewolde in januari.

Indicenten met windmolens doen zich zelden voor, benadrukt de minister. Vattenfall, de eigenaar van deze windtubine, doet op dit moment extern onderzoek laat doen naar de oorzaak van het incident. De resultaten zullen naar verwachting eind april klaar zijn.

Windturbines moeten aan veligheidseisen voldoen die zijn gesteld in vergunningen en internationale normen. Voor windturbines wordt ook een certificaat afgegeven door een gecertificeerde instantie. Deze veiligheidseisen zijn bedoeld om risico’s zoveel mogelijk te beperken. Voor de handhaving zijn gemeentes verantwoordelijk. Voordat een windmolen ook ná de periode waarvoor een windmolen gecertificeerd is gebruikt wordt, moet eerst worden beoordeeld of dit veilig is en of extra onderhoud of inspectie nodig is.

Hiervoor heeft de NEN, mede op initiatief van sectororganisatie NWEA, een praktijklijn ontwikkeld. Dit is een technisch document waarin staat naar welke aspecten moet worden gekeken om te bepalen of voortgezet gebruik op een verantwoorde manier kan plaatsvinden.

Windmolens worden eens per kalenderjaar beoordeeld op noodzakelijke beveiligingen, onderhoud en reparaties door een windturbinedeskundige. Als er een gebrek blijkt te zijn of een redelijk vermoeden, dan wordt de windturbine onmiddellijk buiten bedrijf gesteld. De windturbine mag pas weer gebruikt worden als de gebreken zijn hersteld.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.