Ads Top

Debat over elektriciteitsnet in de toekomst

Het energiesysteem van de toekomst zal veel meer elektriciteit moeten verwerken dan het huidige systeem. Op dit moment gebruiken we 120 TWh energie, maar we verwachten dat dit snel zal stijgen naar circa 200 TWh in 2030.

Op 2 februari is er een debat in de Tweede Kamer over de systeemtransitie en het klimaatbeleid na 2030. Onder andere het Nationaal Plan Energiesysteem staat op de agenda. NWEA schreef samen met Natuur & Milieu, Engie, de Consumentenbond, NVDE, Holland Solar en Vemobin een brief aan de Kamerleden. Hierin doen de organisaties een aantal concrete voorstellen. Zo pleiten ze voor kortere procedures, systeemintegratie bij grootschalige projecten, inzetten op vraagsturing, congestiemanagement en een nieuwe vorm van garantie.

De huidige procedures leiden tot veel vertraging, ze moeten korter. Bij grootschalige energieprojecten, zoals windparken op zee, moet standaard aandacht zijn voor systeemintegratie. Zo kan rekening worden gehouden met hoe de opgewekte elektriciteit en warmte wordt opgenomen in het bestaande energiesysteem via opslag en hoe grote afnemers flexibel kunnen afnemen.

De minister onderzoekt hoe de opvolger van de SDE++ er uit zou kunnen zien voor hernieuwbare elektriciteit uit wind en zon. Eén van de mogelijkheden volgens de ondertekenaars van de brief zou bijvoorbeeld een contract for difference kunnen zijn. Dit zou beter aan kunnen sluiten bij de dynamiek in de industrie, waar verduurzaming geen winstmodel is, maar een licence to operate.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.