Ads Top

Rijk en provincie ondertekenen afspraken voor nieuw hoogspanningsnet Noord-Holland Noord

Het Rijk, de provincie Noord-Holland en netbeheerders Liander en TenneT zetten alles op alles om te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende ruimte is op het elektriciteitsnet.

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie, gedeputeerde van Noord-Holland Edward Stigter (Klimaat en Energie) en Maarten Abbenhuis (operationeel directeur TenneT) hebben op 6 februari 2023 hun handtekening gezet onder afspraken die zij hebben gemaakt over de komst van het hoogspanningstraject. Hiermee benadrukken zij het belang van hun samenwerking en de betrokkenheid van organisaties en inwoners in de omgeving. Zij gaan samen met de omgeving verschillende opties uitwerken waar de nieuwe verbinding kan komen.
 
Het energiesysteem verandert in hoog tempo. Bedrijven en consumenten willen verduurzamen. Ze kiezen massaal voor elektriciteit als belangrijkste energiebron voor bedrijfsprocessen en mobiliteit én gaan zelf stroom opwekken. In de regio Noord-Holland Noord wordt een grote groei van de energie- en elektriciteitsvraag verwacht, op bedrijventerreinen en havens, in mobiliteit en logistiek, in de landbouw en in de gebouwde omgeving. In Noord-Holland Noord komt in de toekomst mogelijk energie van windparken op zee aan land, die de rest van het land ingebracht moet worden.
 
Naast de komst van deze verbinding worden in Noord-Holland Noord door Liander en TenneT 40 elektriciteitsstations uitgebreid, komen er 20 nieuwe bij en moet honderden kilometers extra verbindingen worden aangelegd.

De afspraken die Rijk, provincie en TenneT maken over hun samenwerking bij de nieuwe 380 kV-verbinding naar Noord-Holland Noord gaan verder dan voorheen gebruikelijk, waarbij ministerie, provincie en netbeheerder hand-in-hand werken aan de komst van de verbinding en het energiesysteem van de toekomst. De provincie blijft daarbij verantwoordelijk voor het in behandeling nemen en tijdig besluiten over aanvragen van eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen waar de provincie Noord-Holland bevoegd gezag voor is. En zal er op toezien dat de inspraak vanuit de regio in de planvorming wordt meegenomen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.