Ads Top

Stichting Warmtenetwerk luidt de noodklok: doorbreek de impasse van de Wcw

Op woensdag 15 februari 2023 vindt het commissiedebat Klimaat en Energie plaats in de Tweede Kamer, waar o.a. de voortgang van de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) op de agenda staat.

De voortgang van het wetstraject is tot nu toe niet voorspoedig verlopen met meerdere malen uitstel tot gevolg. In de energietransitie is een belangrijke rol weggelegd voor collectieve warmte. Stichting Warmtenetwerk pleitte daarom al eerder voor een snellere invoering van de Wcw, die noodzakelijk is om de warmtetransitie te versnellen, en luidt nu de noodklok.

De stichting treedt nu toch naar buiten om de noodklok te luiden. vanwege grote onzekerheden binnen de gehele warmteketen.

De doelen voor verduurzaming en het behalen van de klimaatdoelen in 2030 komen ernstig in gevaar:
•    Door de huidige onzekerheid is het voor de warmtebedrijven onduidelijk of het verantwoord is om nu te investeren, waardoor veelbelovende projecten zijn stilgevallen
•    Woningbouwcoaties zien net als projectontwikkelaars hun eerste projecten al stilvallen en hebben zorgen dat dit steeds grotere vormen zal aannemen
•    Gemeenten en lokale initiatieven zoals warmtecoaties, die de mogelijkheden van collectieve warmte verkennen, stellen beslissingen in het kader van de duurzame warmtevoorziening uit, in afwachting van de uiteindelijke invulling van de wet
•    Toeleveranciers zien hun omzetten teruglopen met 30% of meer
•    Aannemers hebben grote zorgen over de ontwikkeling van de orderportefeuille

Stichting Warmtenetwerk verenigt spelers in de gehele warmteketen, van warmtebedrijven, gemeenten, woningcorporaties, leveranciers, aannemers tot adviseurs. Het doel van de Stichting is de warmtetransitie aan te jagen door samen te werken aan collectieve warmte. Onder de deelnemers van Stichting Warmtenetwerk bevinden zich zowel voor- als tegenstanders van het wetsvoorstel van minister Jetten. Wij kiezen daarin dus geen partij als Stichting Warmtenetwerk.
De huidige situatie raakt de gehele warmteketen en zet de energietransitie van Nederland op slot. Daarom roept Stichting Warmtenetwerk de politiek in Den Haag op om, vooruitlopend op de verdere ontwikkeling van de Wcw, maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de ontwikkeling en realisatie van collectieve warmteprojecten weer op grote schaal worden opgestart.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.