Ads Top

Voortgang afronding bouw stikstofinstallatie Zuidbroek

Air Products dat de stikstofinstallatie Zuidbroek vanaf oktober van dit jaar volledig operationeel zal zijn. Na afronding van de bouwwerkzaamheden in het voorjaar, zal de installatie gedurende de zomer worden getest en stapsgewijs op gang worden gebracht voor een veilige oplevering.

In januari heeft Air Products, als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de bouw van de stikstofinstallatie in Zuidbroek, opdrachtgever Gasunie geﮦormeerd over de beëindiging van het samenwerkingsverband met haar onderaannemer Ballast Nedam Industriebouw.

De nieuw ontstane situatie heeft geen gevolgen voor de gaswinning uit het Groningenveld in het gasjaar 2022/2023. Door de sterk gedaalde marktvraag als gevolg van de hoge gasprijzen, kunnen de bestaande stikstofinstallaties in voldoende mate in de vraag naar stikstof voorzien.


   

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.