Ads Top

Aandeel groen gas stijgt in 2022, maar minder snel dan noodzakelijk

Cijfers van de Nederlandse Netbeheerders laten zien dat de productie van groen gas in Nederland in 2022 is gestegen naar 2,25 TWh. Dit staat gelijk aan 230 miljoen kuub ofwel 0,23 BCM.

In het verzorgingsgebied van Liander steeg de productie van groen gas in 2022 met 11,6 procent ten opzichte van een jaar eerder naar 66,3 miljoen kuub.

In vergelijking tot 2021 - waar de totale hoeveelheid op 221 miljoen kuub lag - betekent dit een groei van 4 procent. Deze groei staat in schril contrast met de groei van ruim 12 procent in 2021 en de ambitie van de sector en rijksoverheid om te groeien naar 2 BCM in 2030, wat een groei van 31 procent per jaar vereist.

In het Programma Groen Gas spreekt het kabinet de ambitie uit in Nederland 2 miljard kuub (2 BCM) groen gas te produceren in 2030. Om dit te realiseren, is de komende jaren een gemiddelde jaarlijkse groei van 31 procent nodig. De huidige, afvlakkende groei van de groen gasproductie baart het Platform Groen Gas zorgen. Hierdoor ontstaat het risico dat deze ambitie buiten beeld raakt. En de potentiële bijdrage van groen gas aan de verduurzaming van de warmtevoorziening en het energiesysteem niet gerealiseerd kan worden.

Groen gas is een duurzame variant van aardgas en wordt geproduceerd uit groente-, fruit-, tuinresten, slib, agrarische reststromen en mest. Het grote verschil met fossiel aardgas is dat groen gas volledig circulair en altijd beschikbaar is. Bijkomstig voordeel is dat het direct ingevoerd kan worden op het reguliere gasnet en consumenten geen verschil merken tussen aardgas en groen gas.

De afgevlakte groei van de groen gasproductie in 2022 is een gevolg van een aantal factoren. Afgelopen jaar hebben een aantal invoeders een dip ervaren door overnames. Een aantal anderen zijn gestopt, omdat invoeding niet rendabel bleek na beëindiging van de SDE-subsidie. Een andere belangrijke oorzaak vormt de prijsstijging van biogrondstoffen. Het is een groot probleem voor de groen gasproductie in Nederland dat sommige Europese landen hogere subsidies verstrekken, waardoor grondstoffen worden aangezogen door buitenlandse projecten. Het is zaak deze ontwikkelingen het hoofd te bieden en te keren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.