Ads Top

8 miljard euro beschikbaar voor duurzame energie en verlagen CO2-uitstoot

Vanaf 6 juni 2023 wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar opengesteld. De SDE is de belangrijkste regeling waarmee de overheid duurzame (energie)projecten ondersteunt. Er is een openstellingsbudget van 8 miljard euro beschikbaar voor 2023. Als het volledige budget wordt aangevraagd en gerealiseerd levert dit naar verwachting een CO2 besparing van 4 megaton op in 2030.

Dit jaar worden voor het eerst ‘hekjes’ geïntroduceerd in SDE++-regeling.  Met een hekje rond een deel van het budget wordt een minimaal bedrag voor een specifieke categorie gereserveerd. Daardoor komen technieken die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie, vaker aan bod. Om die reden wordt de maximale subsidie binnen de hekjes ook verhoogd van 300 naar 400 euro per ton CO2.  De hekjes bestaan uit drie categorieën: Lagetemperatuurwarmte (zoals zon- en aquathermie), Hogetemperatuurwarmte (zoals ultradiepe geothermie en elektrische boilers) en Moleculen (zoals groen gas en hernieuwbare brandstoffen). Voor alle drie de categorieën is €750 miljoen gereserveerd. Binnen de hekjes blijft het concurrerende principe gelden waarbij kosteneffectieve projecten eerder aan bod komen.

De SDE++ staat in 2023 voor de meeste categorieën opnieuw open die in 2022 ook in aanmerking kwamen. Waaronder zon, wind, geo- en aquathermie, elektrische boilers, waterstof en CCS. Dit jaar wordt de lucht-water-warmtepomp, waarmee warmte uit de buitenlucht wordt gebruikt voor het verwarmen van water, voor het eerst toegevoegd voor bedrijven en organisaties. Het plafond voor hernieuwbare elektriciteit en CCS vervalt, omdat dit niet meer nodig is met de komst van de hekjes. Het plafond voor hernieuwbare elektriciteit verdwijnt uit de SDE-regeling, zodat de productie van zon- en windenergie mee kan groeien met de verwachte vraag naar duurzame elektriciteit.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.