Ads Top

Nieuwe algemene voorwaarden energieleveranciers

Per 1 april 2017 gelden nieuwe Algemene Voorwaarden voor de levering van energie. De voorwaarden, die in overleg met de Consumentenbond en VEH zijn gemaakt, zijn aangepast aan nieuwe consumentenwetgeving en behelzen een aantal verbeteringen voor consumenten.

In de nieuwe Algemene Voorwaarden (AV) zijn verbeterde consumentenregels op het gebied van koop of afstand en incasso (14-dagenbrief) opgenomen. Ook is opgenomen dat een klant vooraf geïnformeerd moet worden over een tariefswijziging, in plaats van achteraf. Verder is in de AV vastgelegd dat energieleveranciers alleen redelijke waarborgsommen aan consumenten mogen vragen bij het afsluiten van een contract. De hoogte van de waarborgsom moet afgestemd worden op de persoonlijke omstandigheden van de consument en mag geen belemmering vormen voor een consument om een energiecontract aan te gaan met die leverancier.

Tenslotte zijn de AV door de leveranciers opgeschreven in eenvoudig Nederlands. Waar de oude AV werden gekenmerkt door juridisch taalgebruik en jargon, zijn de aangepaste voorwaarden veel beter leesbaar geworden. De Consumentenbond en VEH zijn hier erg blij mee en roepen ook andere sectoren op om hun AV beter leesbaar te maken.

Voor de Consumentenbond en VEH waren consumentvriendelijke uitspraken van het Europese Hof van Justitie over prijswijzigingsbedingen in algemene voorwaarden de aanleiding om met Energie-Nederland in overleg te treden over de AV. Volgens het Hof moeten energieleveranciers in de voorwaarden duidelijk maken onder welke omstandigheden tussentijdse prijsverhogingen mogen worden doorgevoerd. Volgens de organisaties is de tekst op dit punt echter te vaag en biedt te weinig houvast voor consumenten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.