Ads Top

Eandis en Infrax werken verder aan integratie van beide werkmaatschappijen

Eandis en Infrax kijken met belangstelling uit naar de beleidsinitiatieven die minister Tommelein vandaag aankondigt in de pers om de sector van het distributienetbeheer, en bij uitbreiding de volledige leidinggebonden nutssector, in Vlaanderen verder te hervormen.

Zowel op het vlak van energie, kabeldistributie als riolering stellen zich meer en meer uitdagingen voor de netbeheerders op bovengemeentelijk vlak: de transitie naar een samenleving gebaseerd op hernieuwbare energie, de evolutie van distributienetbeheerder naar systeembeheerder, de uitrol van digitale meters en slimme netten, het faciliteren van datacommunicatie tussen marktpartijen, de realisatie van smart cities, de uitbouw van een performant kabelnetwerk, de realisatie van de Europese doelstellingen m.b.t. de kwaliteit van oppervlaktewater en de uitbouw, exploitatie en financiering van het rioleringsnetwerk.

Eandis en Infrax zijn er van overtuigd dat deze uitdagingen best samen worden aangepakt. Beide werkmaatschappijen zijn daarom zelf al intens bezig om een gezamenlijke toekomst uit te tekenen. Die oefening kende eind vorig jaar een eerste mijlpaal met de oprichting van Fluvius, de dochteronderneming die zal instaan voor de uitrol van de digitale meters en waarin meerdere ondersteunende activiteiten van Eandis en Infrax zullen worden ingebracht. Daarnaast werden ook andere synergievoordelen in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat op jaarbasis minstens 100 miljoen euro bespaard kan worden door een volledige integratie van alle taken van Eandis en Infrax binnen

Eandis en Infrax  bereiden dus al enige tijd een volledige integratie van de beide werkmaatschappijen in Fluvius voor. Dit proces is lopende, maar eventuele beslissingen hieromtrent komen de Raden van Bestuur van Eandis, Infrax en onze vijftien regionale distributienetbeheerders (en dus de aandeelhouders-gemeenten) toe.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.