Ads Top

Blue Energy Deal verlengd

De provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap Rijnland, de gemeenten Katwijk en Noordwijk en REDstack BV gaan de mogelijkheden voor de bouw van een Blue Energy demo-pilot bij het uitwateringskanaal in Katwijk onderzoeken. Binnenkort ondertekenen zij hiervoor een verlengde Blue Energy Deal.

Een demo-pilot van het Nationaal Icoon Blue Energy in Katwijk versterkt de duurzaamheidsdoelen van alle partijen. Het voegt een waardevolle dimensie toe aan de technische ontwikkelingen van Blue Energy in de reeds bestaande proefinstallatie op de Afsluitdijk in Friesland.

Blue Energy is energie die overal ter wereld kan worden gewonnen uit het verschil in zoutgehalte tussen 2 waterstromen. Bijvoorbeeld met zoet water dat in de zoute zee uitstroomt, maar ook uit waterstromen met verschillend zoutgehalte in industrieën. Het bedrijf REDstack past dit concept samen met FujiFilm al toe op de Afsluitdijk. Recent heeft het Nederlandse kabinet Blue Energy met de trefwoorden “grote bijdrage aan transitie naar duurzame energievoorziening” alsook “groot export – en werkgelegenheidspotentieel” tot Nationaal Icoon benoemd.

“De ligging van Katwijk aan de uitwatering van de Oude Rijn is een gunstige plaats voor een demo centrale”, zo geeft Rik Siebers, directeur van REDstack, aan. “Bij het gemaal wordt het zoete boezemwater, de zoute Noordzee in gepompt. Dit maakt deze plek erg geschikt voor een demo-pilot van Blue Energy”.

De provincie steunt dit project omdat het een mogelijk nieuwe vorm is van duurzame energie. Dit past in de Energieagenda van de provincie die transitie van fossiele naar schone bronnen bevordert. Zuid-Holland stimuleert energiebesparing en het gebruik van schone energiebronnen zoals Blue Energy. Overschakelen op hernieuwbare energie is hard nodig. Verbranding van olie, gas en steenkool brengt te veel CO2 in de atmosfeer. Dat heeft vergaande gevolgen voor het klimaat. De Energieagenda laat zien wat er nodig is om de transitie van fossiele naar schone bronnen te bevorderen.

Ook Rijnland is op zoek naar manieren om energie te besparen, terug te winnen en op een duurzame manier te produceren. De ambitie op een duurzaam energiebeleid is groot; de waterschappen willen in 2025 minstens 40% van het eigen energieverbruik zelf produceren. Hoewel Blue Energy nog niet uitontwikkeld is, is dit project een unieke kans voor een grotere energietransitie. “Wanneer deze technologie zich verder ontwikkelt, zijn alle delta’s waar zoet- en zout water elkaar ontmoeten plaatsen waar je energie kunt opwekken. Deze innovatie biedt wereldwijd kansen om energie te winnen uit water. Niet alleen hier bij Katwijk, maar ook elders”, zo geeft hoogheemraad Jeroen Haan aan. “Als het goed gaat werken, hebben we een prachtige duurzame en innovatieve energiebron uit water!”

Blue Energy is ook iets wat goed past in het beleid van de medeondertekenaars van deze deal, de gemeenten Katwijk, Noordwijk en de Provincie Zuid-Holland. Wethouder Jacco Knape van de gemeente Katwijk: “Een Blue Energy centrale kan door het innovatieve en duurzame karakter in combinatie met de bijzondere locatie een uitgelezen kans zijn om bij te dragen aan de toeristische recreatieve aantrekkelijkheid van dit gebied”.

“Het komende jaar nemen we de haalbaarheid van een mogelijke demo-pilot in Katwijk verder onder de loep. Dat doen we door het uitwerken van een business case waarbij we kijken naar kosten en baten. Daarbij wordt gezocht naar financieringsmogelijkheden. De RED-techniek wordt verder ontwikkeld en tot slot zoeken we de optimale plek”, aldus gedeputeerde Han Weber.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.