Ads Top

Minder winning, meer verbruik aardgas in 2016

Het energieverbruik is in 2016 met 2 procent gestegen tot 3131 petajoule. Vooral het aardgasverbruik steeg, met 80 petajoule. De winning van aardgas daalde juist met 120 petajoule. Het olieverbruik steeg met 20 petajoule en het verbruik van kolen daalde met 30 petajoule. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Aardgas, aardolie en steenkool zijn nog steeds verreweg de belangrijkste energiebronnen. Samen waren ze goed voor ruim 90 procent van het energieverbruik. Het resterende deel wordt opgewekt uit hernieuwbare energie, kernenergie, afval en elektriciteit uit het buitenland.

In 2016 werd meer gas gestookt omdat het kouder was dan in 2015. Daarnaast werd aardgas vaker ingezet om elektriciteit te produceren. De afname van de elektriciteitsproductie uit steenkool werd zo gecompenseerd. Ook verbeterde de concurrentiepositie van de Nederlandse gascentrales op de Noordwest Europese elektriciteitsmarkt. Het aardgasverbruik was in 2016 nog relatief laag in vergelijking met de periode tussen 2000 en 2010, toen gemiddeld een zesde meer aardgas werd verbruikt. In deze periode werd meer gas gebruikt voor verwarming en om elektriciteit te produceren.

In 2016 werd meer aardgas verbruikt en daalde de winning. Om aan de hogere vraag te voldoen, werd 6,3 miljard m3 aan eerder gewonnen aardgas uit ondergrondse opslagen gehaald en is meer aardgas ingevoerd. Daardoor kon er ook meer aardgas uit Nederland worden geëxporteerd. Dit gebeurde vooral in de laatste twee maanden van 2016, toen het in Nederland en omringende landen veel kouder was dan in dezelfde periode een jaar eerder.

In 2016 werd ongeveer een tiende minder steenkool gebruikt voor de elektriciteitsproductie dan het jaar daarvoor. Het steenkoolverbruik van pas geopende centrales steeg, omdat deze aan het einde van de opstartfase kwamen. Maar dit woog niet op tegen de daling van het verbruik door de sluiting van drie oude kolencentrales. Het verbruik van steenkool voor de productie van ijzer en staal bleef nagenoeg gelijk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.