Ads Top

Start inpassingsplan windmolens Zaltbommel

Gelderland gaat in op het verzoek om een provinciaal inpassingsplan voor drie windmolens ten zuidoosten van Zaltbommel op te stellen. In dit inpassingsplan onderzoeken we of én hoe de drie windmolens ruimtelijk zijn in te passen in het gebied. Hiertoe zijn we verplicht. De wet schrijft dit voor als een initiatiefnemer hier om vraagt en de gemeente daar niet aan mee wil werken.

Daarnaast stellen Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten voor om de aanvragen voor verschillende vergunningen te coördineren. Het biedt duidelijkheid aan omwonenden als we het ter visie leggen van het ontwerp van het inpassingsplan combineren met de ontwerpen voor de vergunningen. Provinciale Staten (PS) moeten hierover een besluit nemen. Naar verwachting zullen zij dit verzoek bespreken op 10 mei in de Statencommissie, waarna PS op 24 mei 2017 een besluit zullen nemen.

'Gas en olie raken op. We moeten alle middelen inzetten om Gelderland energieneutraal te maken. Windenergie hoort daar ook bij. Of Zaltbommel de juiste plek is, gaat we het komende jaar onderzoeken. Met een zorgvuldige procedure zullen we helderheid verschaffen óf en hóe die drie molens daar zijn in te passen', aldus Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor energietransitie.

De eerste stap is het vaststellen en ter visie leggen van het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin staat beschreven welke aspecten in het Milieu Effect Rapportage (MER) onderzocht moeten worden en hoe gedetailleerd deze worden beschreven. Iedereen kan reageren op dit concept. Uiteindelijk stellen Provinciale Staten het Inpassingsplan vast.

Op 9 februari 2017 heeft de Vereniging Windpark Bommelerwaard-A2 een verzoek ingediend voor het opstellen van een provinciaal inpassingsplan voor het realiseren van drie windmolens in Zaltbommel. Ook hebben zij de provincie gevraagd om de vergunningaanvragen te coördineren en een MER te maken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.