Ads Top

Zienswijzen leiden tot wijzigingen windpark Bijvanck

De zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan windmolens Bijvanck hebben geleid tot extra onderzoeken en aanscherpingen. De belangrijkste is het voorkomen van slagschaduw op gevels van huizen. Gedeputeerde Staten (GS) gaan met dit voorstel verder dan de wettelijke eis. GS zijn van oordeel dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en stellen daarom Provinciale Staten voor om het inpassingsplan vast te stellen.

'Over de uitkomst ben ik blij, over het proces minder. De 4 molens zijn ruimtelijk in te passen en dragen bij aan de taakstelling om 230,5 Megawatt aan windmolens in Gelderland te realiseren. En dat is goed voor iedereen, want zo voorkomen we het gebruik van fossiele brandstoffen', aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. 'Over het proces ben ik minder tevreden vanwege de wettelijke plicht om dit inpassingsplan te moeten maken, waarbij ik geen rekening mag houden met weerstand.'

De belangrijkste wijziging betreft slagschaduw. GS kiezen ervoor verder te gaan dan de wettelijke norm van maximaal 5 uur en 40 minuten per gevel. In het inpassingsplan wordt slagschaduw op alle gevels van woningen in het gebied voorkomen.

Er zijn 56 zienswijzen ingediend. Een aantal zienswijzen gaan in op het nut en de noodzaak van windmolens. Ook gaan een aantal zienswijzen in op de aantasting van het waardevolle open landschap. De 4 windmolens volgen op regionale schaal de oost-west richting van het landschap en voldoen aan de ruimtelijke eisen.

Naar verwachting bespreken Provinciale Staten (PS) dit inpassingsplan op 10 mei in de statencommissie Economie, Energie en Milieu. Zij organiseren op 3 mei een hoorzitting. Daar kunnen belangstellenden inspreken over Windpark Bijvanck. Provinciale Staten communiceren daarover nog apart. Op 24 mei 2017 nemen PS een besluit over het inpassingsplan.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.