Ads Top

Zeebodemonderzoek voor Zuid-Hollandse Kust

In opdracht van TenneT, onderzoekt de bemanning van vier surveyschepen de zeebodem voor de Zuid-Hollandse kust. De schepen zijn uitgerust met speciale apparatuur om de optimale plaats te bepalen voor de aanleg van zeekabels tussen het windenergiegebied op zee ‘Hollandse Kust (zuid)’ en het hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Het onderzoek loopt tot eind april 2017 en de aanleg van het net start in 2019. Een belangrijk doel bij de juiste plaatsbepaling is het minimaliseren van de onderhoudskosten in de toekomst. 

De kabels worden in de zeebodem ingegraven om zodoende optimale isolatiewaarde en bescherming te garanderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Fugro, met schepen uitgerust met radar, sonar en bodembemonsteringsapparatuur.

TenneT heeft vooral belang bij gegevens over de gesteldheid van de bodem en mogelijke obstakels, zoals scheepswrakken of vliegtuigbommen. Het onderzoek vindt plaats langs het complete zeetracé van de kabels, een strook van circa 43 kilometer lang en 1600 meter breed. Ook de aanlandingszone in de Maasmond wordt gesurveyd, in goede samenwerking en afstemming met het Havenbedrijf en de Havenmeester. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.