Ads Top

Alliander-gebouwen Duiven ondergaan duurzame metamorfose

Netwerkbedrijf Alliander wil op innovatieve wijze voor 1.200 medewerkers duurzame huisvesting creëren op bedrijventerrein Nieuwgraaf in Duiven. Door middel van `co-creatie' met medewerkers zal een definitief ontwerp worden bepaald voor een complex van vijf bestaande gebouwen, die worden uitgebreid en overkapt door een `klimaatkas' met een zwevend dak. Het gebouwencomplex voorziet in de eigen energiebehoefte en levert bovendien energie aan de omgeving. Zowel bij de bouw als tijdens het gebruik van het complex worden grondstoffen en materialen hergebruikt. Door de efficiënte energievoorziening en het beperken van kantoorlocaties in de regio Arnhem, dalen voor Alliander de kosten per werkplek.
De innovatieve aanpak en het opwekken van schone energie, sluiten aan bij de wens van de gemeente Duiven om ruimte te bieden aan bedrijven die de transitie naar een duurzame energiehuishouding stimuleren. In het vestigingsbeleid op de nieuwe bedrijventerreinen is dit al zichtbaar. Daarnaast wil Alliander zijn duurzame aanpak vertalen in gebiedsontwikkeling. Alliander en de gemeente Duiven zullen daarom de eerste twee partners worden in een `Groene Alliantie' om bedrijventerrein Nieuwgraaf te verduurzamen.
Uit economisch en ecologisch oogpunt kiest Alliander bewust voor het behoud en de aanpassing van bestaande gebouwen. Het atrium dat ontstaat door de overkapping, verbindt de vijf panden waardoor één efficiënt gebouw ontstaat. Het energieverbruik vermindert en het comfort van de werkomgeving neemt toe. Door de inzet van zonnepanelen en het gebruik van grondwater voor warmte/koudeopslag, wordt het nieuwe complex CO2 -neutraal en is het in staat te voorzien in de eigen energiebehoefte. Overcapaciteit wordt geleverd aan de omgeving.
Het gebouwencomplex wordt ingericht volgens de principes van Het Nieuwe Werken met in totaal ruim 850 flexibele werkplekken. Na definitieve goedkeuring van de plannen, starten de bouwwerkzaamheden in 2013. Streven is om het gebouw in 2014 volledig in gebruik te nemen.
Eén van de uitgangspunten bij het aanpassen van de gebouwen, is `afval als grondstof'. Het materiaal dat overblijft, wordt hergebruikt op het terrein. Nieuwe materialen zijn recyclebaar. Regenwater wordt door het dak opgevangen voor koeling en als spoelwater voor de toiletten.
Alliander concentreert de huisvesting van medewerkers in de regio Arnhem met deze aanpak op twee locaties: het complex in Duiven en het gebouw Bellevue in Arnhem. De locaties waar het bedrijf daarna afscheid van neemt, zijn gehuurde etages in twee bedrijfsverzamelgebouwen en een annex van een hotel, van waaruit het Alliander opleidingscentrum nu nog opereert. Het consortium dat de plannen in Duiven realiseert, zal zich samen met Alliander inspannen om leegstand van de achtergelaten gebouwen tegen te gaan. Dit is onderdeel van de integrale duurzame aanpak van de herhuisvesting in de regio Arnhem.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.