Ads Top

Energieverbruik woningmarkt: onbewust onbekwaam

Het beperken van het energieverbruik van Nederlandse huishoudens kan door het stimuleren van bewustzijn en de inzet van slimme thermostaten. Tot deze conclusie komen Dirk Brounen (Tilburg University), Nils Kok (Maastricht University) en John Quigley (University of California, Berkeley) in hun onderzoek Residential Energy Literacy and Capitalization.  Zij onderzochten hoe bewust Nederlandse huishoudens met energieverbruik bezig zijn. Conclusie: 43 procent van de respondenten heeft geen idee hoeveel zij maandelijks betalen voor hun gasverbruik.
Een tweede conclusie die de onderzoekers trekken, is dat 27 procent van de onderzochte huishoudens de thermostaat niet benut om energie te besparen. Het huis wordt ’s nachts op dezelfde temperatuur verwarmd als ’s avonds, terwijl een lagere nachtstand de gasrekening met gemiddeld 11% kan laten dalen. Tevens blijkt dat veertig procent van de Nederlanders moeite heeft met de beoordeling van energiebesparende investeringen op korte en lange termijn. Deze groep geeft aan onvoldoende wiskundig inzicht te hebben om deze afweging te kunnen maken.
“Bewust gebruik van de thermostaat heeft een beduidend positief effect op het energieverbruik van een huishouden”, stelt Brounen. Dit feit en de conclusie dat huishoudens onvoldoende bewust met het gasverbruik in de woning bezig zijn, brengen Brounen, Kok en Quigley tot de aanbeveling aan de overheid om het gebruik van een slimme thermostaat te stimuleren. Met behulp van bewegingssensoren en efficiënte standaardinstellingen wordt het gasverbruik op speelse wijze verlaagd. Brounen: “Het is geen kwestie van onwil, maar van onwetendheid.” De slimme thermostaat zou ingesteld moeten zijn op aangepast gasverbruik in de nachtelijke uren en het huishouden feedback moeten geven op het verbruik.
De Nederlandse woningmarkt is verantwoordelijk voor bijna 25 procent van de jaarlijkse CO2 uitstoot. De overheid heeft afgelopen jaren verschillende stimuleringsmaatregelen gehanteerd om mensen aan te zetten tot energiebesparing; subsidies die gericht zijn op technische aanpassingen van de woning zoals: dubbel glas, zonnepanelen en spouwmuurisolatie. Voor het onderzoek zetten Brounen, Kok en Quigley een vijftigtal vragen uit via het aan Tilburg University verbonden onderzoeksbureau CentERdata. De conclusies zijn gebaseerd op de resultaten van 1721 huishoudens. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties steunde het onderzoek financieel.

1 opmerking:

 1. De overheid heeft afgelopen jaren verschillende stimuleringsmaatregelen gehanteerd om mensen aan te zetten tot energiebesparing.

  Juist, en de mensen zijn daar een beetje moe van geworden, want diezelfde overheid presteert het om elk jaar de energiebelasting te verhogen zodat het effect van de besparingen als sneeuw voor de zon verdwijnt.
  De besparingsmaatregelen brengen immers minder geld in het laadje en dat moet door de burgers worden gecompenseerd.

  Ik heb drie-dubbele beglazing, spouwmuurisolatie, een HR ketel en een uiterst slimme thermostaat.
  Ik ben de afgelopen 10 jaar door al deze besparingsmogelijkheden meer dan de helft minder gas gaan gebruiken, maar de prijs is mede vanwege de belastingmaatregelen meer dan verdubbeld.

  Overigens heb ik de indruk dat de wetenschappers uit het artikel zich alleen met dit vraagstuk bemoeien omdat er bergen subsidie op ze ligt te wachten.

  Dus ophouden over energiebesparing.

  BeantwoordenVerwijderen

Mogelijk gemaakt door Blogger.