Ads Top

Omschakeling naar duurzaam betekent nog groter energie-aandeel voor elektriciteit

Het aandeel van elektriciteit in de energievraag groeit. De komende omschakeling naar duurzame, maar helaas variabele, energiebronnen zoals zonne- en windenergie, versterkt dit effect nog eens. Het elektriciteitssysteem moet vanwege deze ontwikkelingen, groei én grotere variaties in aanbod, worden aangepast. Dat stelt prof.ir. Mart van der Meijden in zijn intreerede als hoogleraar Large Scale Sustainable Power Systems aan de TU Delft.
‘De vraag naar energie groeit. Maar de vraag naar elektriciteit groeit sneller’, zo stelt prof. Mart van der Meijden, die tevens verbonden is aan stroomnetbeheerder TenneT. ‘Het Internationaal Energie Agentschap schat dat het aandeel van elektriciteit wereldwijd van toeneemt van 16 % in 2006 naar 21 % in 2030. De Europese Commissie verwacht in bepaalde (duurzame) energiescenario’s zelfs een groei van het aandeel elektriciteit naar 36-39 % in 2050, een verdubbeling dus ten opzichte van vandaag.’
‘Voor die sterke groei is een aantal redenen te geven’, legt Van der Meijden uit. ‘De groei van informatisering leidt tot meer gebruik van nieuwe informatie- en communicatie-apparaten. Bij een groei van de economie worden steeds meer elektrische apparaten aangeschaft. Verder leidt energie besparen in het verwarmen/koelen van gebouwen tot meer gebruik van elektriciteit, bijvoorbeeld omdat gasgestookte verwarmingsketels worden vervangen door hoog rendement elektrische warmtepompen. Elektrisch aangedreven personenauto’s en lichte vrachtwagens verdringen de traditionele auto’s met fossiele brandstoffen; en efficiency-verhogingen van industriële processen leiden ook tot meer (en efficiëntere) elektriciteitstoepassingen.’
Tot slot is ook het streven naar een meer duurzame economie een belangrijke factor die leidt tot meer inzet van elektriciteit. Een groot aantal duurzame bronnen, zoals zonne- en windenergie, is immers het meest efficiënt te ontsluiten in de vorm van elektriciteit.
Nu heeft elektriciteit als lastige eigenschap dat het niet direct op grote schaal kan worden opgeslagen. Vraag en aanbod van elektriciteit op het net moeten namelijk in evenwicht zijn, anders dreigt een black-out. Deze balans handhaven wordt lastiger naarmate er meer elektriciteit wordt opgewekt met duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, want deze bronnen zijn variabel en onvoorspelbaar.
Van der Meijden concludeert dat het elektriciteitssysteem op dit moment nog niet voldoende toegerust is voor het toekomstige balansprobleem maar hij noemt in zijn rede wel een aantal mogelijke (deel)oplossingen voor de toekomst, zoals de lokale opslag met batterijen in het distributienet, het slim laden van accu’s van elektrische auto’s, en het slim sturen van elektriciteitsafname van warmtepompen via warmte-opslag. 
Via internationale elektriciteitsverbindingen kan bovendien het regelen van waterreservoirs in (bijvoorbeeld) Noorwegen en de Alpen worden ingezet voor de flexibele inpassing van duurzame energie. Zelfs een energie-eiland voor de kust van Walcheren zou in de verre toekomst een bijdrage kunnen leveren.

1 opmerking:

  1. Er moet goed onderscheid worden gemaakt in het duurzaam opwekken van electriciteit en de vervanging van fossiele brandstoffen door electriciteit.In het laatste geval is er in principe geen verhoging van het totale energie verbruik, maar een verschuiving naar een groter aandeel van stroom daarin. Op zich is dit alleen maar toe te juichen omdat het aandeel van fossiele energiedragers in de toekomst door zijn eindigheid vanzelf gaat verminderen.Niet wachten tot de laatste druppel olie. Verwarming en koelen is electrisch geen probleem. Auto's op stroom is nog niet de grootste uitdaging. Schepen op stroom al moeilijker (terugkeer naar het zeilschip in een modern jasje ?), maar vliegtuigen op stroom lijkt een onmogelijkheid.(Of toch weer de Zeppelin ?)
    Hoe meer electriciteitsnetten wereldwijd gekoppeld kunnen worden des te meer zal vraag en aanbod naar elkaar toe kunnen groeien.
    In principe kunnen alle bronnen, hierop aangesloten worden, ook kerncentrales. Als kernenergie toch onontkoombaar nodig is, kunnen deze centrales op een veilige afstand opereren. (Zeebodem ?)

    i)s, kunnen centrales op veilige afstand

    BeantwoordenVerwijderen

Mogelijk gemaakt door Blogger.