Ads Top

Zorg heeft steeds meer oog voor verduurzaming van de energievoorziening

Zorginstellingen tonen ondanks budgetdruk en financiële crisis steeds meer belangstelling voor de verduurzaming van hun energievoorziening. Dit is de conclusie van Intrakoop Energie op basis van de nieuwe overeenkomst met Eneco, die tot en met 2015 loopt. Intrakoop-leden nemen 100 miljoen kWh groene stroom af. Dat is een groei van 25% ten opzichte van de oude overeenkomst.
Gijs van Leeuwen, adviseur bij Intrakoop; "In de overeenkomst met Eneco besteden we expliciet aandacht aan duurzaamheid. Daarmee willen we maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) stimuleren. Als grootste publieke afnemer van elektriciteit in Nederland, levert Intrakoop graag een bijdrage aan verduurzaming van elektriciteit".
Intrakoop Energie heeft verschillende tools in de energiemarkt om efficiënt om te gaan met energieverbruik. Zo is er het dashboard EnergyConcern, een online monitoring service, en een EnergieBesparingsPlan dat aangeeft hoe energie bespaard kan worden. Met het EnergieBesparingsPlan voldoet een zorginstelling bovendien aan de eisen die een gemeente in het kader van de Wet milieubeheer kan stellen aan energieverbruikers met een verbruik van meer dan 50.000 kWh. In toenemende mate maakt de zorg gebruik van deze middelen, waardoor verduurzaming van de energievoorziening een hele sprong voorwaarts maakt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.