Ads Top

Reststromen akkerbouw getest op duurzaamheid

Akkerbouwers zetten in toenemende mate reststoffen in op hun bedrijf. Het is echter onduidelijk hoe duurzaam dergelijke stoffen uiteindelijk voor de akkerbouw zijn. In het praktijknetwerk Resttest XL gaan akkerbouwers in Flevoland het aanbod van reststromen testen op duurzaamheid, in nauwe samenwerking met reststofproducenten, de voedingsindustrie en waterschappen.
Reststoffen uit de voedingsindustrie, uit vergisters of van composteerders worden steeds meer ingezet in de akkerbouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om fosfaat en kali uit reststromen om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Het idee erachter is om zoveel mogelijk ‘bijproducten’ nuttig te recyclen. ‘Bij onze zoektocht krijgen we steeds meer te maken met collega´s die proberen fosfaat en kali uit reststromen in te zetten. Dat klinkt sympathiek, maar wij willen zeker weten dat dit wel degelijk duurzaam is en niet alleen duurzaam lijkt’, stelt één van de telers. ‘Wij willen niet naar slechts één criterium kijken, maar onze maatregelen treffen op basis van 10 duurzaamheidscriteria waar we ons aan hebben verbonden. We willen achterhalen wat de voordelen voor de landbouw zijn maar ook wat de nadelen en risico´s zijn. Is er bijvoorbeeld bij reststromen in vergelijking met kunstmest een verhoogd risico op uitspoeling waardoor de waterkwaliteit verslechtert?
Samen met reststofproducenten, leveranciers en waterschappen gaat het praktijknetwerk het aanbod van reststromen onderwerpen aan een ‘resttest’. “We gaan er daarbij van uit dat niet de stof alléén bepalend is voor de duurzaamheid maar vooral ook de toepassing in bedrijfsverband ” licht projectleider Chris Koopmans van het Louis Bolk Instituut toe. “Je moet zorgvuldig afwegen en testen hoe duurzaam reststromen zijn, en hoe je die optimaal kunt inzetten. Het gaat dan om de techniek om die reststof toe te dienen en ook om de juiste timing. Zo voorkom je dat je, met alle goede bedoelingen vooraf, uiteindelijk meer kwaad dan goed doet bij het recyclen van reststoffen.”
Het netwerk Resttest XL gaat daar op de bedrijven mee aan de slag en betrekt de keten erbij: leveranciers, afnemers verenigd in de Stichting Veldleeuwerik, en waterschappen die belang hebben bij schoon water

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.