Ads Top

Landeigenaren Noordoostpolder akkoord met kabelaanleg TenneT

Landeigenaren in de Noordoostpolder hebben deze week in overgrote meerderheid alsnog een overeenkomst gesloten met TenneT. Van de 50 landeigenaren en gebruikers hebben er nu in totaal 5 getekend. In het contract worden afspraken gemaakt over de aanleg van een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding en de vergoeding die hier tegenover staat. De landeigenaren tekenden de overeenkomst na een positief advies hierover van LTO Nederland. Hierdoor kunnen de werkzaamheden aan de kabelverbinding starten.
De overeenkomst voor het gebruik van de grond van landeigenaren in de Noordoostpolder is het   resultaat van de gemaakte afspraken tussen TenneT en LTO Nederland. TenneT en LTO kwamen onlangs een addendum op het bestaande contract overeen. In dit addendum staat vermeld dat de landeigenaren en gebruikers in aanmerking komen voor een hogere vergoeding indien de partijen hier alsnog overeenstemming over bereiken. Daarbij draait het om de vraag of een hogere vergoeding aanvaardbaar is uit het oogpunt van kostenefficiëntie en maatschappelijk acceptatie. Verder overwegen de partijen om gezamenlijk een rechtsgang te maken over een vergoeding voor het medegebruik van privégronden door TenneT voor de aanleg van nieuwe verbindingen.
TenneT investeert fors in het hoogspanningsnet in Nederland en maakt voor de aanleg van nieuwe verbindingen gebruik van particuliere gronden, vooral van agrarische ondernemers. LTO Nederland en TenneT zijn al geruime tijd in overleg over de vergoedingen voor grondbezitters die te maken krijgen met de aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen. De belangenorganisaties vragen hogere bedragen voor het gebruik van de grond van landeigenaren. TenneT wil landeigenaren een redelijke vergoeding aanbieden   maar heeft als gereguleerde onderneming tevens de taak efficiënt te werken en daarmee de kosten voor het transport van elektriciteit voor bedrijven en burgers laag te houden. Omdat LTO Nederland, FPG en TenneT tot nu toe niet tot overeenstemming kwamen over een vergoeding, hebben de partijen inmiddels besloten gezamenlijkin overleg te gaan met het ministerie van EL&I en de toezichthouder (NMa) om tot een voor alle partijen bevredigende aanpak en vergoedingenstructuur te komen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.