Ads Top

200% meer co-vergistingsproducten

Meer dan 80 nieuwe co-vergistingsproducten staan op de lijst die deze week in de Staatscourant is gepubliceerd. Met deze nieuwe lijst lost staatssecretaris Bleker zijn belofte van een jaar geleden in, gedaan tijdens de vorige editie van de jaarlijkse BBO/ACRRES studiedag. Met producten als berm- en slootmaaisel, groente- en diervoerderresten krijgt de vergistingssector extra mogelijkheden het rendement van de installaties op te krikken. De Biogas Branche Organisatie heeft een belangrijke rol gehad bij de samenstelling van de nieuwe lijst en is content met het resultaat.
De rendementen van vergistinginstallaties voor groen gas / groene stroom productie stonden al langer onder stevige druk. Oplopende prijzen van inputgrondstoffen als vetten en glycerine waren hier met name debet aan. Met de nieuwe lijst is het potentieel aan inputgrondstoffen een stuk vergroot en zullen door marktwerking de prijzen van deze grondstoffen dalen. Analoog daaraan zal het rendement van de installaties verbeteren.
Het voorzien in nieuwe vergistingmaterialen was een van de belangrijkste opties voor rendementsverbetering die aan de orde kwam tijdens de studiedag 'Haal méér uit uw vergister' op 12 april jl. in Lelystad. Een andere optie met veel potentie bleek een innovatieve voorbewerkingstechniek als thermische drukhydrolyse. Hierbij worden inputgrondstoffen die slecht vergisten met een hoge temperatuur (+150 oC) en hoge druk (4-8 bar) in korte tijd geschikt gemaakt voor een betere vergisting (organische stof wordt vrijgemaakt). Bij diverse installaties, zoals de EnergieRijk-installatie van ACRRES, wordt hiermee op dit moment geëxperimenteerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.