Ads Top

Biomassa voor stadsverwarming Purmerend

Vanaf 2014 levert Staatsbosbeheer jaarlijks 100.000 ton biomassa aan Stadsverwarming Purmerend (SVP) voor de opwekking van duurzame warmte. Deze biomassa bestaat uit gesnipperd hout dat afkomstig is uit Nederlandse bossen, natuur en landschappen. Door het gebruik van biomassa spaart SVP op jaarbasis ruim 50.000 ton CO2 uit. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 16.000 auto's.
Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof. Bomen leggen namelijk CO2 vast in hout. Bij verbranding van hout komt die hoeveelheid CO2 weer vrij, maar per saldo neemt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet toe. Bij de verbranding van aardgas, olie en steenkool gebeurt dit wel. Dan wordt koolstof omgezet in CO2. Dit wordt vervolgens toegevoegd aan de atmosfeer. Hout is dus een duurzame grondstof: het vernieuwt zichzelf. Fossiele brandstoffen doen dat niet.
Bij bosbouw en natuurbeheer is biomassa een restproduct, bijvoorbeeld in de vorm van de kronen van geoogste bomen of de takken van gesnoeide bomen. Staatsbosbeheer gaat zuinig met deze reststoffen om. Daarom worden vrijgekomen kronen en takken versnipperd en als biomassa gebruikt.
SVP maakt nu nog gebruik van de fossiele restwarmte van een verouderde elektriciteitscentrale. Om haar warmtelevering toekomstbestendig te maken, besloot ze zelf warmte te gaan produceren via een biowarmtecentrale. Daarom ging SVP een samenwerkingsverband met Staatsbosbeheer aan. De levering van de biomassa start in 2014 en gaat door tot in 2024.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.