Ads Top

Geothermie geen optie voor Bergerden

De provincie Gelderland samen met de gemeente Lingewaard en Energie Coöperatie Greenhouse Energy (tuinders Bergerden) een vooronderzoek geothermie uitgevoerd voor het glastuinbouwgebied Bergerden. Voor de geologische evaluatie zijn 3 formaties onderzocht. Helaas blijkt er op deze locatie is onvoldoende thermisch vermogen beschikbaar.
Voor de geologische evaluatie zijn drie formaties geselecteerd: de Baarlo Formatie (Limburg Groep), de Slochteren Formatie (Boven Rotliegend Groep) en de Zeeland Formatie (Kolenkalk Groep).
Voor de Slochteren Formatie zijn er wel hoge permeabiliteitswaarden gemeten, wat duidt op een hoog vermogen. Probleem hier is de geringe dikte van het pakket. Naar het noorden toe neemt de dikte echter toe. Zo loopt de dikte in het noorden en noordwesten van de Provincie Gelderland toe tot meer dan 50 m en zelfs 100 m. Bovendien komt de formatie in die gebieden voor op grotere diepte. De diepte van de top loopt op tot meer dan 2000 m, en ten noorden van Barneveld en in de regio rond Harderwijk zelfs tot meer dan 3000 m.
Met de tuinders blijven de provincie en gemeente kijken naar mogelijkheden voor verdere verduurzaming van het energiegebruik. Zo wordt onderzocht of het doortrekken van de warmteleiding van ARN via Waalsprong naar Bergerden haalbaar is en wordt een biovergistingsinstallatie gebouwd.
Verder wil de Provincie Gelderland dit voorjaar op maximaal 10 locaties een vooronderzoek aanbesteden naar mogelijkheden voor geothermie elders in de provincie. Hiervoor hebben zich na een oproep in het afgelopen najaar verschillende partijen gemeld, zoals een gemeente, een ander glastuinbouwgebied, universiteit en papierindustrie. De verwachting is dat de resultaten van het onderzoek dit najaar beschikbaar zijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.