Ads Top

€ 100.000 beschikbaar als Duurzaamheidimpuls

De gemeente Maastricht stelt een bedrag van €100.000,- beschikbaar voor duurzame ideeën van verenigingen, instellingen, stichtingen en het MKB. Deze Duurzaamheidsimpuls moet partijen prikkelen om op een innovatieve manier met duurzaamheid aan de slag te gaan. Partijen maken met een vernieuwend duurzaam initiatief of ‘groen’ idee kans op een bijdrage van maximaal 25 procent (met een maximum van 10.000,- euro) voor de uitvoering van hun idee.
Tijdens een speciaal Duurzaamheidscafé op 24 mei. kunnen verenigingen of instellingen hun plannen presenteren aan het onafhankelijke Platform COOL. Dit platform bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, MKB, kennisinstellingen, woningcorporaties en particulieren die zich gezamenlijk inspannen om Maastricht verder te verduurzamen. De leden van het Platform COOL geven feedback op de plannen. Deze feedback kunnen de indieners vervolgens verwerken in een definitief voorstel. De definitieve voorstellen worden daarna nog een keer aan de delegatie van Platform COOL voorgelegd en beoordeeld. Deze beoordeling is ook leidend bij de toekenning van bedragen.
Een van de voorwaarden die is verbonden aan de toekenning van het geld, is dat er door de indieners actief over het project gecommuniceerd moet worden. Zo wil de gemeente duurzaamheid bij een breder Maastrichts publiek onder de aandacht brengen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.