Ads Top

Belangrijke rol TNO bij invulling innovatiecontracten topsectoren

TNO bestuursvoorzitter Jan Mengelers is blij met de ondertekening van de innovatiecontracten van de negen topsectoren. “Het markeert de volgende fase van de topsectoren en de goede structurele verbinding tussen de toepassingsgerichte kennisinstellingen en privaat gefinancierd industrieel onderzoek die van vitaal belang is voor sectoren met een hoge kennisintensiteit”, aldus Jan Mengelers. De koppeling met oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als voedseltekorten, vergrijzing, grondstoffenschaarste, gezondheid en nieuwe energievormen biedt kansen aan het Nederlandse bedrijfsleven. De Nederlandse toepassingsgerichte publieke kennisbasis is van wereldklasse en vormt het fundament voor innovatie met economische en maatschappelijke impact. TNO heeft van minister Verhagen een belangrijke rol gekregen als kennisorganisatie in de realisatie van de innovatiecontracten van de topsectoren.
De negen innovatiecontracten die gisteren door de overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen zijn getekend geven aan dat het sectoren zijn met een grote potentie. Zij hebben een sterke internationale positie en produceren producten en diensten die ook bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. TNO zal dit jaar tweederde van haar investeringsmiddelen en daaraan verbonden onderzoekers bijdragen aan de realisatie van de programma’s van de topsectoren en uitvoering geven aan de publiek private samenwerking, deels in de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). De vraag vanuit de topsectoren naar de inzet van TNO oversteeg echter ruim de mogelijkheden.
De Rijksoverheid heeft in 2012 circa 1,5 miljard beschikbaar voor de topsectoren. De negen topsectoren zijn AgroFood, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen, Energie, Water, Chemie, Creatieve Industrie, Logistiek, Life Sciences & Health. In de topsectoren is veel aandacht voor de koppeling van economische kansen aan maatschappelijke uitdagingen in de vorm van publiek private samenwerking. TNO helpt op een innovatieve en zakelijke manier mee maatschappelijke en economisch relevante vraagstukken op te lossen en zet haar kennis in op het gebied van zeven thema’s rondom welke TNO is georganiseerd: Gezond leven, Energie, Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Integrale veiligheid, Informatiemaatschappij en Industriële innovatie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.