Ads Top

TenneT en Mitsubishi Corporation breiden samenwerking bij Duitse offshore netaansluitingen uit

TenneT en Mitsubishi Corporation (MC) hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor samenwerking bij nog twee offshore netaansluitingen. Het betreft de netaansluitingen HelWin2 en DolWin2, die beide in het Duitse deel van de Noordzee liggen en die van essentieel belang zijn voor de integratie van duurzame energie in het Duitse landnet.
In februari van dit jaar sloten TenneT en MC al een commerciële overeenkomst inzake MC's investeringen in de offshore netaansluitingen BorWin1 en BorWin2 van TenneT. MC verwierf daarbij een belang van 49% in het nominaal aandelenkapitaal van deze offshore-verbindingen, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden. Deze intentieovereenkomst is een belangrijke stap op weg naar een verdere investering van MC in de bestaande offshore-projecten van TenneT. Net zoals bij de andere projecten behoudt TenneT een meerderheidsaandeel en blijft het deze verbindingen exploiteren.
De netaansluitingen HelWin2 en DolWin2 sluiten een aantal windparken in het Duitse deel van de Noordzee aan op het Duitse landnet en hebben samen een totale capaciteit van 1.590 megawatt (MW). De totale investering in deze verbindingen bedraagt ca. 1,7 miljard euro, waarin investeerders naar verwachting voor ongeveer 340 miljoen euro zullen participeren. De verbindingen hebben voldoende capaciteit om 1,5 miljoen huishoudens van hernieuwbare energie te voorzien en worden beide naar verwachting in 2015 afgerond.
Mel Kroon, CEO van TenneT, beschouwt deze intentieovereenkomst als een volgende stap in de ontwikkeling van Duitse infrastructuur voor duurzame energie: "TenneT levert een essentiële bijdrage aan de overgang naar een duurzame energievoorziening in Duitsland, door windenergie aan land te brengen en verbindingen aan land te versterken. Deze intentieovereenkomst is een logische volgende stap in onze samenwerking met MC en een belangrijke stap in de financiering van onze bestaande offshore-projecten. Met deze overeenkomst blijft TenneT voldoen aan het vorig jaar aangekondigde schema voor het aantrekken van vermogen. Onze aandeelhouder heeft afgelopen jaar een kapitaalinjectie van 600 miljoen euro bevestigd, en MC heeft onlangs 240 miljoen euro in BorWin1 en BorWin2 geïnvesteerd. We stellen investeerders in staat om te participeren in afzonderlijke clusters van gereguleerde activa. De intentieovereenkomst met MC toont aan dat dit investeringsconcept inderdaad aantrekkelijk is. We verwachten dat het overleg met MC later dit jaar tot een overeenkomst zal leiden."
TenneT werkt momenteel aan negen projecten om windparken in het Duitse deel van de Noordzee op het net aan te sluiten. Deze essentiële projecten vertegenwoordigen 5.000 MW aan hernieuwbare energie; voldoende om 5 miljoen huishoudens van energie te voorzien. Met deze projecten levert TenneT een ongekende bijdrage van ruim 5,5 miljard euro aan de overgang naar een duurzame energievoorziening in Duitsland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.