Ads Top

Ontwikkelingsfase COBRA-kabel verlengd

De Nederlandse en Deense elektriciteitstransporteurs TenneT en Energinet.dk hebben besloten de ontwikkelingsfase van het COBRA-kabel project te verlengen. De komende jaren zal meer onderzoek worden gedaan in een breed perspectief, waarbij rekening zal worden gehouden met onshore ontwikkelingen in Denemarken, Duitsland en Nederland, omdat de kabel onderdeel zal worden van een geïntegreerd Europees hoogspanningsnetwerk.
In de verlengde ontwikkelingsfase zal ook meer onderzoek worden gedaan om een goede businesscase op te stellenen zal een bredere analyse van de sociaal-economische kosten en baten worden gemaakt.   De kabel kan ook sociaal-economische voordelen bieden voor Duitsland, vanwege de uitbreiding van windenergie. Het onderzoek naar de haalbaarheid van de zogenaamde COBRA-kabel zal naar verwachting leiden tot een investeringsbeslissing eind 2014.
De COBRA-kabel kan de eerste rechtstreekse elektriciteitsverbinding tussen Denemarken en Nederland worden. De Europese Unie heeft 86,5 miljoen euro aan financiële ondersteuning aan het project toegekend in het kader van het Europese herstelplan voor energie. Het doel van de COBRA-kabel is om bij te dragen aan de integratie van hernieuwbare energie in het Nederlandse en Deense elektriciteitssysteem en om de leveringszekerheid te vergroten. De verbinding kan bovendien bijdragen aan de gewenste concurrentie op de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt.
TenneT heeft momenteel buitenlandse kabelverbindingen naar Noorwegen (NorNed-kabel) en het Verenigd Koninkrijk (BritNed-kabel). Er wordt tevens onderzoek gedaan naar nog twee geplande verbindingen met Noorwegen (NorNed2 en NORD.LINK). Energinet.dk heeft elektriciteitsverbindingen tussen Jutland (het Deense vasteland) en Noorwegen en Zweden, en tussen Seeland (het meest oostelijke Deense eiland) en Duitsland. De Deense netbeheerder werkt momenteel aan de aanleg van een vierde kabelverbinding met Noorwegen (Skagerrak 4).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.