Ads Top

Jaarplan 2012 Kas als Energiebron

Het programma Kas als Energiebron gaat een zwaarder accent leggen op kennisuitwisseling. Dit blijkt uit het jaarplan voor 2012. Kas als Energiebron stimuleert ondernemers in de glastuinbouw om energie te besparen en werk te maken van het gebruik van duurzame energie.
Ondernemers kunnen in 2012 op diverse manieren aanhaken bij het actieprogramma uit het jaarplan. Dit varieert van het gebruik maken van subsidieregelingen, bezoeken van onderzoeks- en demoprojecten, workshops en voorlichtingsbijeenkomsten of het Energiek Event op 22 maart 2012.
Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma voor een krachtige klimaatneutrale glastuinbouw. Het Productschap Tuinbouw (PT), het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en LTO Glaskracht Nederland stimuleren dit programma. Het Ministerie van EL&I en het bedrijfsleven financieren ieder ongeveer de helft. Daarnaast financiert het ministerie van EL&I een aantal subsidieregelingen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.