Ads Top

Kabinet schaft emissiehandel stikstofoxiden af

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu mee ingestemd om de handel in NOx-emissies (stikstofoxiden) af te schaffen.
Een wetsvoorstel daartoe zal nog voor de zomer aan de Tweede Kamer worden gezonden. De betrokken bedrijven worden nu reeds geïnformeerd over het kabinetsvoornemen zodat ze daarop kunnen anticiperen.
Het systeem van NOx-emissiehandel functioneert niet zoals de bedoeling was toen het in 2005 werd ingevoerd. De handel in emissierechten binnen Nederland is niet op gang gekomen en de uitbreiding naar een Europees marktinstrument is kansloos omdat Europa heeft gekozen voor een Richtlijn Industriële Emissies (IED) met harde voorwaarden. De uitstoot van stikstofoxiden door de industrie moet binnen emissiegrenswaarden blijven die gebaseerd zijn op de beste beschikbare techniek. Dit beperkt de mogelijkheden van uitruil van emissierechten tussen meer en minder uitstotende bedrijven.
Opheffing van de NOx-emissiehandel leidt tot een besparing van €6 miljoen aan administratieve lasten plus 1 miljoen euro bestuurlijke lasten per jaar. Het kabinetsbesluit kan rekenen op steun van het bedrijfsleven.
De problemen die ten grondslag liggen aan het kabinetsvoornemen tot afschaffing van de NOx-emissiehandel doen zich niet voor bij het Europese emissiehandelssysteem in broeikasgassen. Bij CO2-emissiehandel is wel sprake van een EU-breed handelssysteem en er zijn voor broeikasgassen geen emissiegrenswaarden gesteld in de IED die een uitruil van rechten zouden beperken.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.