Ads Top

BAM Techniek realiseert duurzame energievoorziening woonwijk Hardinxveld-Giessendam

De gemeente Hardinxveld-Giessendam verleent BAM Techniek - Energy Systems een concessie voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een duurzame energievoorziening voor de nieuw te ontwikkelen woonwijk De Blauwe Zoom in Hardinxveld-Giessendam. Vertegenwoordigers van de gemeente en van BAM Techniek - Energy Systems tekenen hiervoor op maandag 12 maart 2012 het contract.
Vanaf eind 2012 zullen in ongeveer tien jaar tijd zo’n 650 woningen verrijzen in het plangebied De Blauwe Zoom. Deze woningen worden op duurzame wijze verwarmd en gekoeld. BAM Techniek realiseert hiervoor een systeem, waarbij elke woning is voorzien van een energiezuinige warmtepomp, die is gekoppeld aan bodembronnen. Dit maakt een gasgestookte cv-ketel overbodig.
BAM Techniek - Energy Systems exploiteert dit systeem voor duurzame energievoorziening gedurende een periode van veertig jaar. De exploitatieperiode gaat in zodra de eerste woning in het project is opgeleverd. De totale omzet voor BAM Techniek - Energy Systems over de realisatie- en exploitatieperiode bedraagt circa € 36 miljoen.
BAM Techniek - Energy Systems geeft met de gekozen oplossing invulling aan de ambitie van gemeente Hardinxveld-Giessendam, om bij de ontwikkeling van De Blauwe Zoom een aanmerkelijke reductie van de uitstoot van CO2 te bereiken. Zo zal de Energieprestatie op Locatie (EPL) na realisatie van het project minimaal uitkomen op 7,2 en wordt een reductie op de CO2- uitstoot gerealiseerd van circa veertig procent. EPL is een maat voor de CO2-emissie als gevolg van het energiegebruik in een woonwijk. Bij het maximaal te behalen cijfer 10 is een wijk CO2-neutraal. BAM Techniek - Energy Systems draagt gedurende de gehele exploitatieperiode de zorg en plicht om de milieuprestatie te borgen. BAM Techniek zal tijdens de realisatie van de woonwijk tevens adviseren over mogelijkheden verdergaande duurzaamheidsmaatregelen te treffen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.