Ads Top

Anderhalf miljoen subsidie voor experiment kantoren

Energiesprong lanceert een oproep onder de titel ‘Kantoren vernieuwen naar energieneutraal’. Dit is een innovatieprogramma voor renovatieprojecten in de kantorensector waar een energiebesparing van minimaal 60% ten opzichte van het huidige gebruik gerealiseerd kan worden. Doel van het programma is om alle partijen in de huisvestingsketen van kantoren in beweging te krijgen om een grootschalige toepassing van duurzame energie en een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen te realiseren.
Programmaregisseur Ivo Opstelten van Energiesprong zegt over dit initiatief: “De utiliteitsbouw draait de komende jaren met name om renovatie. Energie is het aspect waar de klanten in toenemende mate om vragen en waar nog onvoldoende grootschalig aanbod voor bestaat. Innovatie, met name op het vlak van samenwerking tussen bouwpartners, is cruciaal. Ook moet er een andere verdeling ontstaan tussen kosten en baten van duurzaamheid tussen huurder en verhuurder. De partijen die nu van de financiële ondersteuning van dit project gebruik maken, gaan deel uit maken van het netwerk rond Energiesprong waar ruimschoots kennis en ervaring gedeeld wordt, hetgeen een voorsprong in de markt oplevert.”
Energiesprong vraagt deelnemers voor het programma “Kantoren vernieuwen naar energieneutraal.” Het programma bestaat uit twee onderdelen: haalbaarheidsstudies en realisatieprojecten.
In maart starten zeven studies voor een technische onderbouwing van kantoorrenovaties met een energiereductie van 60%. Voor deze oproep in februari zijn 18 aanvragen voor haalbaarheidsstudies binnengekomen bij het programma Energiesprong; zeven daarvan zijn gehonoreerd voor financiering.
Dit is de daadwerkelijke uitvoering van renovatieprojecten die een energiereductie van minimaal 60% beogen. Het totale subsidiebudget voor deze renovatieprojecten is €1.500.000. De uiteindelijke vaststelling van de hoogte van het subsidiebedrag per project wordt bepaald aan de hand van de werkelijk geleverde energieprestaties, met een plafond van € 250.000,- Energiesprong selecteert met een commissie de projecten; het is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/WWI dat de subsidie toekent en uitkeert. Energiesprong blijft gedurende de realisatie het centrale punt voor kennisuitwisseling, communicatie en monitoring.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.