Ads Top

Europees plan maakt noodzaak duidelijk van enorme investeringen in nieuwe netaansluitingen

Uit het onlangs gepresenteerde tienjarenplan voor netontwikkeling blijkt dat enorme investeringen noodzakelijk zijn voor de uitbreiding van het Europese hoogspanningsnet. Als internationale netbeheerder die verantwoordelijk is voor het Nederlandse transportnet en voor een belangrijk deel van het Duitse, speelt TenneT een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van het Europese hoogspanningsnet en investeert het op grote schaal in nieuwe netaansluitingen, zowel op land als op zee. Het door het Europese Netwerk van Transmissiesysteembeheerders (ENTSO-E) gepresenteerde tienjarenplan voor netontwikkeling laat zien hoe de Europese netbeheerders het transportnet van de toekomst afstemmen op de speerpunten van het Europese energiebeleid – marktintegratie, de integratie van hernieuwbare energiebronnen en leveringszekerheid. Uit het plan blijkt dat een bedrag van 104 miljard euro noodzakelijk is voor de renovatie of aanleg van extra hoogspanningsverbindingen van Europees belang. Daarnaast wordt aangegeven dat de meeste knelpunten in het Europese net het gevolg zijn van de inpassing van duurzame energie. De ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen zorgt namelijk voor grote, fluctuerende vermogensstromen over lange afstanden. Ook de meeste investeringen houden verband met de integratie van hernieuwbare energiebronnen.
Met circa 20.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 36 miljoen eindgebruikers is TenneT gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt en op de integratie van hernieuwbare energiebronnen. TenneT werkt momenteel aan negen netaansluitingen van windparken in het Duitse deel van de Noordzee. De door TenneT in opdracht gegeven aansluitingen kunnen 5 miljoen huishoudens van energie voorzien. Met het uitgebreide investeringsprogramma dat TenneT zowel in Duitsland als in Nederland uitvoert, is over een periode van tien jaar een bedrag van 14 miljard euro gemoeid. Met deze investeringen wil de netbeheerder de leveringszekerheid verhogen en de nodige stappen zetten om weg naar een duurzaam en concurrerend energievoorzieningssysteem.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.