Ads Top

Honderden nieuwe initiatieven voor duurzame energie

Er zijn voor dit jaar 489 nieuwe initiatieven ingediend bij de stimuleringsregeling voor de productie van duurzame energie (SDE+), vooral op het gebied van zonne-energie, mestvergisting en aardwarmte. Met de initiatieven kan genoeg energie worden opgewekt voor het verbruik van 250.000 huishoudens.
Voor de SDE+, die 13 maart 2012 werd opengesteld, bestaat veel animo. Er is voor dit jaar nu al € 2 miljard aan projecten ingediend. Ondanks het groot aantal aanvragen is het niet zeker dat met de aanvraagde projecten het beschikbare budget van €1,7 miljard wordt overschreden. 'Dit levert duurzame energie én nieuwe banen op,' zegt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). 'Met de projecten die dit jaar worden gehonoreerd kunnen 2000 mensen aan de slag.'
De regeling is zo opgezet dat projecten voor een zo laag mogelijk subsidiebedrag inschrijven. 'Daardoor is de belastingbetaler circa € 3 miljard goedkoper uit dan bij de oude regeling,'aldus Verhagen. In 2012 krijgen producenten voorrang als ze genoegen nemen met een subsidie van maximaal 7 eurocent/kWh voor elektriciteit, 48,3 eurocent/Nm3 voor groen gas en 19,4 euro/GJ voor warmte
In 2012 komen voor het eerst ook warmteprojecten in aanmerking voor de stimuleringsregeling. Warmte heeft veel potentieel om goedkoop duurzame energie op te wekken, net als elektriciteit die wordt geproduceerd en gebruikt in het eigen bedrijf. Ook het gebruik van energie op het eigen bedrijf komt in 2012 in aanmerking voor de SDE+.
De komende periode gaat Agentschap NL, de organisatie die de SDE+ uitvoert, de ingediende projecten beoordelen om vast te stellen of aan alle voorwaarden van de regeling is voldaan.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.