Ads Top

Ondergrondse CO2-opslag op de proef gesteld

Vorige week zijn de resultaten van CO2ReMoVe, een EU-project over CO2-opslag, gepresenteerd op de slotconferentie in de buurt van Parijs. Meer dan 30 partners uit onderzoek en industrie uit Europa en daarbuiten werkten de afgelopen zes jaar samen in het CO2ReMoVe-project. Een belangrijke conclusie: de resultaten van alle onderzochte velden geven aan dat ondergrondse CO2-opslag veilig kan plaatsvinden, want de CO2 bleef in alle onderzochte opslagprojecten doeltreffend opgeslagen. Operationele onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld een kleine lekkage van een oude waterput, hebben niet geleid tot bezorgdheid over de veiligheid of duurzaamheid van de opslag.
Met CO2ReMoVe kregen onderzoekers waardevolle toegang tot particuliere gegevens over de operationele geologische opslagplaatsen. Hierdoor konden zij onafhankelijk de effectiviteit van de prestatievoorspelling (zal de CO2 in het reservoir blijven?), controle-instrumenten ( hoe houden we CO2- bewegingen in de gaten?) en methoden voor risicobeoordeling analyseren. Wereldwijd zijn vier grote en enkele kleinere CO2-opslagprojecten in uitvoering in Noorwegen, Algerije, Canada, Nederland en Duitsland. Het CO2ReMoVe-project heeft gebruik gemaakt van deze bestaande opslagplaatsen om geologische opslag op de proef te stellen.
De onderzoekers hebben tools voor prestatievoorspelling, risico-evaluatie en monitoring voor verificatiedoeleinden ontwikkeld, gecombineerd en getest. Daarnaast hebben de projectpartners uitgebreide sets controle-instrumenten ontwikkeld om de kosteneffectiviteit en betrouwbaarheid van monitoring te verbeteren. Onzekerheden in modellen voor de prestaties van een veld zijn te wijten aan een combinatie van geologische veranderlijkheid, onvolledige of onvolkomen datasets, onvoldoende begrip van processen en subjectiviteit in het oordeel van deskundigen. Het is duidelijk dat zodra de eerste monitoringresultaten van een locatie beschikbaar komen, gemodelleerde onzekerheden aanzienlijk verkleind worden en voorspellingen een stuk robuuster worden.
Het CO2ReMoVe project bevestigt, dat de prestatievoorspelling voorafgaand aan de CO2-injectie een eerste, maar ook onvolledig beeld geeft, dat met het oog op monitoring van datasets moet worden aangepast . Na deze stap wordt de overeenkomst tussen de modellen en monitoring steeds betrouwbaarder.
 Daarnaast heeft het CO2ReMoVe-project de resultaten voor prestatievoorspelling en monitoring met methoden voor risicobeoordeling geïntegreerd in een beslissingsondersteunende tool. In deze tool kunnen vertrouwen en onzekerheidsniveaus geïntegreerd worden, en prestatie-evaluatie, monitoring- en verificatieresultaten als input gebruikt worden. Tegelijkertijd biedt het informatie voor een audittrail. De risico-evaluatie tool maakt het mogelijk om deskundigen en plaatselijke belanghebbenden erbij te betrekken, wat belangrijk is om te kunnen inspelen op nieuwe informatie en lokale belangen.
Het CO2ReMoVe project werd geleid door TNO in Nederland. Deelprojecten werden geleid door de British Geological Survey (BGS) in het Verenigd Koninkrijk, SINTEF in Noorwegen, IFP Energies Nouvelles in Frankrijk en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).
 De actuele hoogwaterproblemen op diverse plaatsen in Nederland maken een zo goed mogelijke monitoring noodzakelijk.

1 opmerking:

  1. De ondergrondse opslag van CO2 van vier kolencentrales kost zoveel energie dat er een vijfde centrale nodig is om die energie te leveren....

    BeantwoordenVerwijderen

Mogelijk gemaakt door Blogger.