Ads Top

Van nationaal Klimaatakkoord naar Klimaatagenda Groningen

De provincie Groningen heeft haar ambities om de uitstoot van CO2 te verminderen, vastgelegd in de Klimaatagenda Groningen.

Hiermee geeft de provincie aan hoe ze tot en met 2030 invulling wil geven aan het nationaal Klimaatakkoord. Deze inzet draagt bij aan het doel om in 2030 de CO2-uitstoot in Nederland met 49 procent te verminderen (ten opzichte van 1990).

Onderwerpen die in de Klimaatagenda Groningen aan de orde komen, zijn onder andere:

Zonne- en windenergie, waarbij de provincie zich inzet voor het ontwikkelen van nieuwe beleidsinstrumenten voor draagvlak, eigenaarschap en ecologie, uitbreiding van netcapaciteit, het ondersteunen van initiatieven voor windenergie op zee en waterstof, en het met de gemeenten en waterschappen komen tot een gezamenlijk gedragen ambitie in de vorm van een Regionale Energie Strategie.

De inzet op mobiliteit door het realiseren van hubs (overstappunten voor verschillende vormen van vervoer), elektrische openbare oplaadvoorzieningen, doorfietsroutes en CO2-neutraal openbaar vervoer in de provincie. Het uitvoeren van proefprojecten met autonome en slimme mobiliteit.

Het uitwerken van de samenwerkingsverbanden 'Groningen Werkt Slim' het 'Energieloket Groningen' om bedrijven en inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen en verminderen van CO2-uitstoot.

Regionale samenwerking in het ‘Warmtetransitie Centrum Groningen’. Dit is een provinciale uitvoeringsorganisatie die in kaart gaat brengen hoe woningen zonder aardgas verwarmd kunnen worden.

Het opstellen en uitvoeren van een plan, samen met gemeenten en gebiedspartners, voor het aanplanten van bos om CO2 op te slaan.

Het tegengaan van veenoxidatie (en daarmee CO2-uitstoot) door samen met partners projecten te realiseren.

De voorbeeldfunctie van de provincie op het gebied van haar eigen gebouwen, vervoermiddelen (wagenpark), en de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen. Ook wil de provincie energieneutraliteit als voorwaarde hanteren in de inkoop, aanbesteding en subsidieverstrekking.

De Klimaatagenda Groningen wordt in Provinciale Staten behandeld. Verder voert de provincie met diverse samenwerkingspartners gesprekken over een nadere gezamenlijke invulling van de Klimaatagenda.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.