Ads Top

Forse toename aanvragen subsidie zon-op-dak-projecten

De laatste ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) heeft in totaal 7562 aanvragen opgeleverd voor duurzame energieprojecten, goed voor een gezamenlijke maximale jaarproductie van 24,7 PJ aan duurzame energie.

Het overgrote deel van de ingediende aanvragen betreft zogenoemde Zon-PV-projecten.

De voorjaarsronde van de SDE+ 2020 is opengesteld van 17 maart 2020 tot 2 april 2020 met een budget van 4 miljard euro. Het betreft een aanvullende ronde, bedoeld om een extra impuls te geven aan het aandeel hernieuwbare energie.

De ingediende aanvragen zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden beoordeeld aan de hand van onder andere de vergunningsvereisten en technische en financiële haalbaarheid. Aanvragen voor projecten die aan alle voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor een subsidiebeschikking.

Vanwege de uitbraak van het Coronavirus kan sprake zijn van langere levertijd voor benodigde materialen of van een gebrek aan beschikbare arbeidskrachten. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.