Ads Top

Provincie Noord Holland op weg naar energieneutrale organisatie

De provincie Noord-Holland wil in 2030 volledig energieneutraal werken. Deze wens uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ werd onlangs in Gedeputeerde Staten omgezet in vier maatregelen: energieneutrale provinciegebouwen, een emissieloos wagenpark, minimale voedselverspilling en maximale recycling.

“Met dit plan nemen we de verantwoordelijkheid voor onze eigen voetafdruk als organisatie”, aldus gedeputeerde Zita Pels.

De provincie werkt al langer aan een duurzame bedrijfsvoering. Het doel is onder meer om in 2030 af te zijn van fossiele brandstoffen. De provincie wil dan zelf energie opwekken.

Daarnaast onderneemt en ondersteunt de provincie veel activiteiten rond duurzaamheid en circulariteit. Doelen: een circulair Noord-Holland in 2050 en 50% vermindering van grondstoffenvernietiging in 2030. Zo kijkt de provincie onder meer naar haar rol als eigenaar en opdrachtgever van (water)wegen en bruggen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.