Ads Top

Stadskantoor Alkmaar aangesloten op het warmtenet

Vanaf november 2019 is het Stadskantoor Alkmaar verwarmd door duurzame warmte van HVC. Er wordt dus geen aardgas meer gebruikt, de warmte is nu volledig groen.

De aansluiting op het warmtenet van het Stadskantoor in Alkmaar draagt in belangrijke mate bij aan het verduurzamen van de stad. Jaarlijks is er hierdoor ongeveer 320 ton CO2-uitstoot minder. Dat staat gelijk aan de opbrengst van ruim 2000 zonnepanelen. 

Alle woningen en gebouwen moeten in 2050 aardgasvrij zijn. Het betekent dat er gemiddeld 1600 woningen per jaar aangesloten moeten worden op een alternatieve manier van (water)verwarming en koken.

In de regio Alkmaar ligt het warmtenet. Dit ondergrondse netwerk bestaat uit goed geïsoleerde leidingen waar warm water doorheen stroomt. Dat warme water, afkomstig van onze bio-energiecentrale, wordt gebruikt om woningen en gebouwen in de directe omgeving te verwarmen en warm-tapwater te leveren.

In de regio Alkmaar zijn er al diverse straten, wijken en bedrijven aangesloten op het warmtenet van Alkmaar. Gebouwen en woningen die via het warmtenet energie krijgen, stoten tot 95 procent minder CO2 uit dan door aardgas verwarmde woningen.

De geleverde warmte volledig groen. Wethouder duurzaamheid Christian Braak en Arjan ten Elshof, directeur HVC, hebben hiervoor samen de knop naar het warmtenet omgezet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.