Ads Top

D4 en Shell willen samen aardwarmte ontwikkelen in regio Rijnland

D4 en Shell willen samen met Firan de warmtetransitie versnellen in de gebouwde omgeving en glastuinbouwsector van de regio’s Holland Rijnland en Greenport Aalsmeer.

In de regio’s Holland Rijnland en Greenport Aalsmeer hebben Firan en D4 het initiatief genomen voor de ontwikkeling van (warmte-)infrastructuur in samenwerking met betrokken gemeenten, producenten en afnemers van warmte. Aardwarmte biedt hier mogelijk potentie om de brede warmtevraag van de tuinbouw en gebouwde omgeving te verduurzamen.

Het onderzoek bestaat onder andere uit het in kaart brengen van de aardwarmtepotentie in de ondergrond en uit een onderzoek naar de vraag of er een nieuwe aanvullende warmte-infrastructuur nodig is. Hiervoor hebben D4 en Shell een aanvraag voor een opsporingsvergunning ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.