Ads Top

Gezamenlijk plan voor opwekken energie uit zon en wind in Groningen

Bestuurders van de provincie, gemeenten en waterschappen in de provincie Groningen verwachten dat windmolens en zonnepanelen op Gronings grondgebied in 2030 5,7 Terawattuur (TWh) elektriciteit opwekken. (Een Terawattuur is een 1 miljard kilowattuur). Dat schrijven zij in hun langetermijnplan voor energietransitie, de Concept Regionale Energiestrategie.

In de 5,7 TWh uit de energiestrategie worden energieprojecten in Groningen die al gebouwd of gepland zijn (4 TWh) opgeteld bij de ambities die Groninger gemeentes eerder hebben vastgelegd voor het opwekken van duurzame energie op hun eigen grondgebied (1,7 TWh). In 2018 produceerde Groningen 1 TWh op land opgewekte duurzame energie. Jaarlijks gebruikt Groningen 5,5 TWh elektriciteit: 4 TWh voor bedrijven en 1,5 TWH voor huishoudens.

De Groningse bestuurders vinden dat de provincie met een productie van 5,7 TWh een realistische bijdrage levert aan de landelijke opgave van 35 TWh die volgens het Klimaatakkoord van 2019 in 2030 op land opgewekt wordt.
De Concept RES wordt de komende maanden voorgelegd aan Provinciale Staten, de twaalf Groningse gemeenteraden en de besturen van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. Die nemen hier uiterlijk 1 oktober een besluit over.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.