Ads Top

215 nieuwe zonprojecten vragen Liander om plek op stroomnet Flevoland

In Flevoland hebben 215 producenten van zonnestroom netbeheerder Liander gevraagd om een plek op het elektriciteitsnet.

Zij hebben dan mede gedaan vanwege de 4 miljard euro die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar heeft gesteld in de voorjaarssubsidieronde.

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat subsidiegeld vast komt te zitten in projecten die uiteindelijk geen bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen hebben ondernemers sinds het najaar ook een verklaring van de netbeheerder nodig om SDE+-subsidie aan te vragen. De verklaring geeft aan dat het elektriciteitsnet op het moment van de aanvraag voldoende ruimte biedt om de binnen een project opgewekte elektriciteit te transporteren.

Er zijn momenteel vele zoninitiatieven in ontwikkeling. Daardoor bestaat volgens Liander de kans dat het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt tegen de tijd dat de ondernemers die nu een aanvraag hebben ingediend hun zonnepanelen geïnstalleerd hebben. Dan moeten zij wachten met teruglevering van zonnestroom tot het net is uitgebreid.

In Flevoland hebben ondernemers deze subsidieronde alleen aanvragen bij Liander gedaan voor zonprojecten op daken. Dit zijn met name agrariërs en eigenaren van bedrijfspanden. In totaal vroegen zij ruimte op het elektriciteitsnet voor omgerekend 88 voetbalvelden met zonnepanelen (62 megawatt).

Liander heeft inmiddels 81 van de 215 aanvragers laten weten dat er op dit moment voldoende ruimte op het elektriciteitsnet is om hun opgewekte stroom te kunnen vervoeren. Nieuwe producenten van duurzame stroom laat men pas weer toe op een vol net als dit uitgebreid is.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.