Ads Top

Natuurvergunning voor biomassacentrale Diemen

Vattenfall krijgt een natuurvergunning om in Diemen twee aardgascentrales en een hulpwarmtecentrale deels te laten vervangen door een biomassacentrale.

De uitstoot van de toekomstige biomassacentrale in Diemen is lager dan van het complex dat er nu staat. Ook wordt de maximale uitstoot die in de natuurvergunning van 2015 is genoemd hersteld. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten.

Op de locatie waar de biomassacentrale gaat komen staan nu twee aardgasgestookte centrales en een hulpwarmtecentrale. Daarvoor is in 2010 en 2015 een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 afgegeven. Juni 2019 hebben alle betrokken partijen bovendien een convenant gesloten waarin verdergaande afspraken zijn gemaakt over de uitstoot van de nieuwe biomassacentrale, het tijdelijke gebruik van biomassa en de te hanteren duurzaamheidscriteria. Alle partijen – ook de provincie – hebben met dit convenant ingestemd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.