Ads Top

Blauwewaterstoffabriek in Den Helder dichterbij

De komst van een blauwewaterstoffabriek in Den Helder is een stap dichterbij. Er komt een onderzoek om de haalbaarheid ervan in kaart te brengen. Betrokken overheden en marktpartijen hebben dat afgesproken in een Intentieovereenkomst Blauwe waterstof Den Helder.

Blauwe waterstof is een schonere energiebron doordat de CO2 die vrijkomt bij de productie wordt afgevangen en opgeslagen.

Recent ondertekende een groot aantal partijen een overeenkomst om grootschalige productie van Blauwe waterstof in Den Helder te onderzoeken. Daarmee speelt Noord-Holland Noord in op het kabinetsbeleid. Het kabinet heeft recent de Kabinetsvisie waterstof en Routekaart Groen Gas naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) zal binnenkort het gesprek met het kabinet over beide documenten gaan voeren.

Deze intentieovereenkomst is ondertekend door de NAM, Gasunie, GasTerra, Port of Den Helder, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Gemeente Den Helder, Provincie Noord-Holland en New Energy Coalition. De partijen hebben met elkaar afgesproken een eerste verkenning uit te voeren naar de haalbaarheid van de aanleg van een grootschalige waterstoffabriek in Den Helder.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.