Ads Top

Kabinet neemt maatregelen voor extra CO2-reductie, Urgenda tevreden

Het kabinet neemt een pakket maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland op korte termijn verder terug te dringen. De ministerraad heeft ingestemd met de maatregelen die worden genomen om te voldoen aan het vonnis in de Urgenda-zaak.

Nederland moet de CO2-uitstoot in 2020 met 25% verminderen ten opzichte van 1990. Die opgave volgt uit een vonnis van de rechtbank Den Haag in de Urgenda-zaak, dat eind vorig jaar onherroepelijk is geworden.

Bij de uitvoering van het maatregelenpakket houdt het kabinet rekening met de gevolgen van de coronacrisis voor de CO2-uitstoot. Uit een scenariostudie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat het coronavirus dit jaar significante gevolgen kan hebben voor de uitstoot, terwijl de impact op de langere termijn waarschijnlijk beperkt is.

Het pakket levert volgens het kabinet in elk geval 8 Mton reductie op. Samen met de reeds eerder getroffen extra maatregelen zou dat bij daadwerkelijke en tijdige uitvoering structureel tot 11 Mton kunnen leiden. Als alles lukt, dan is er nog 4 Mton te gaan.

De Stichting Urgenda kan zich grotendeels vinden in de maatregelen. Niet minder dan 30 van de 54 maatregelen uit het 54puntenplan dat Urgenda met 800 organisaties als oplossing aanbood aan het kabinet, lijken uiteindelijk geheel of gedeeltelijk uitgevoerd te gaan worden.

Voor de overheid is het sluiten van kolencentrales de goedkoopste optie per ton vermeden CO2-uitstoot. Daar is dan ook allereerst voor gekozen. De Hemwegcentrale werd al per 1 januari gesloten (dat scheelde netto 1 Mton). De drie nieuwe kolencentrales die in 2015 en 2016 open gingen mogen nog maar op maximaal ongeveer 25 procent van hun capaciteit draaien (varieert afhankelijk van het technisch minimum). Er was eerder sprake van dat van deze drie er nog 1 dicht zou gaan. Dat staat nu niet in de brief, maar zou helpen om echt aan het vonnis te voldoen, vindt Urgenda. In ieder geval is er nu reeds een reductie van kolenstroom van zo’n 75 procent voorzien.

De overheid trekt daarnaast geld uit voor enkele grote besparingen in de industrie. Hieronder vallen bijvoorbeeld de methaanreductie bij Chemelot, het aanpakken van het affakkelen van methaangas door de kolen en gasindustrie. En de binnenvaart moet deels op biobased brandstoffen gaan varen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.