Ads Top

Energiefonds Overijssel van start gegaan

De oprichting van Energiefonds Overijssel is een feit. Op 13 november is de Raad van Commissarissen benoemd en is de managementovereenkomst getekend met de ASN Bank die het fonds gaat beheren.
Provincie Overijssel realiseert met het Energiefonds, als eerste provincie in Nederland, een structurele manier om forse investeringen in nieuwe energie mogelijk te maken. Het fonds stimuleert investeringen in nieuwe energiebronnen zoals biomassa, zon en aardwarmte. Deze bronnen voorzien vanaf 2020 in 20% van de totale energiebehoefte in Overijssel. Vanaf 17 januari 2013 is het fonds beschikbaar voor de markt.
De provincie heeft er voor gekozen om het beheer van het fonds in een aparte BV onder te brengen. ASN bank kwam als beste aanbieder naar voren uit de Europese aanbestedingsprocedure en wordt verantwoordelijk voor de acquisitie en begeleiding van de aanvragen. ASN bank werkt nauw samen met Royal HaskoningDHV en Start Green Venture Capital.
Het fonds opereert zelfstandig op de markt. Namens de provincie houdt de Raad van Commissarissen toezicht. Pieter van Geel is benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. "Het is uniek dat een Nederlandse overheid via een dergelijk fonds en op deze schaal investeert in nieuwe energie. Dat getuigt van lef en pioniersgeest. Een koers waarin ik heilig geloof en die ik graag mede vorm geef", aldus Van Geel.
Voor de toetsing van de projecten die de fondsbeheerder voordraagt, is een adviescommissie ingesteld. Deze adviescommissie is samengesteld uit experts op het gebied van nieuwe energie en private investeringen.
Energiefonds Overijssel biedt ondernemingen, instellingen en woningcorporaties in Overijssel de mogelijkheid om hun projecten op het gebied van energiebesparing en het produceren van nieuwe energie te financieren door middel van participaties, leningen en garanties. Alle investeringen vanuit het fonds worden terugbetaald of terugverdiend. Het fonds beoogt een financieel rendement van 2%.
Naast het realiseren van 20 procent aan nieuwe energie, legt het fonds een stevig accent op het creëren van werkgelegenheid en het stimuleren van innovatiekracht in de provincie. Voor energiewinning uit biomassa, zon en bodem is 150 miljoen euro gereserveerd. Deze projecten kunnen 150 tot 375 vaste arbeidsplaatsen opleveren. Die werkgelegenheid ontstaat omdat bedrijven die gebruik maken van het fonds zich verplichten tot vestiging of uitbreiding in Overijssel. Investeren in duurzaamheid loont."


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.